T. Rowe Price: Beursrally na Amerikaanse verkiezingen rust op drie stevige fundamenten

Sinds de Amerikaanse verkiezingen zijn de aandelenkoersen gestaag opgelopen. Zal de rally aanhouden? Nikolaj Schmidt, Chief International Economist bij T. Rowe Price denkt het wel, want hij ziet drie krachtige aanjagers. Maar er zijn volgens hem ook drie dreigende risico's die de rally kunnen ondermijnen.

1. Blik op de nieuwe conjunctuurcyclus

Nikolajschmidt
Nikolaj Schmidt

Het is verleidelijk om de beursrally toe te schrijven aan de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Schmidt denkt dat de rally minder met de uitslag te maken heeft dan met het feit dat de verkiezingen an sich hebben plaatsgevonden, waardoor de markten zich over één ding minder zorgen hoeven te maken. In de aanloop naar de verkiezingen waren beleggers zo druk bezig met de vraag op welke manier de verschillende verkiezingsuitkomsten de markten konden beïnvloeden, dat zij niet meer in de gaten hadden dat de volgende conjunctuurexpansiefase was aangebroken. Toen de verkiezingen voorbij waren, gingen beleggers op zoek naar een nieuw verhaal en, geholpen door de goede resultaten van de vaccinproducenten, richtten zij hun aandacht op de conjunctuurcyclus – Schmidt denkt dat dit een van de drijvende krachten achter de huidige rally is.

2. Amerikaanse stimuleringsmaatregelen

De tweede drijvende kracht was het vooruitzicht van belangrijke stimuleringsmaatregelen in de VS. Vorig jaar is de Federal Reserve met average inflation targeting begonnen waarmee zij het monetaire beleid ruim kan houden tot de economische prestaties aanzienlijk verbeteren. Gezien de aanhoudende coronaproblemen acht Schmidt de kans dan ook klein dat de beleidsmakers tot de tweede helft van het jaar zelfs maar zullen denken aan een verkrapping van het monetaire beleid. In combinatie met de uitslag van de senaatsverkiezingen in Georgia (die de Democraten de controle over het Congres hebben gegeven, waardoor president Joe Biden gemakkelijker grote bestedingsplannen kan doordrukken) zijn de vooruitzichten voor budgettaire verruiming aanzienlijk verbeterd.

3. Vaccin uitrol

De laatste drijvende kracht achter de beursrally is de uitrol van het vaccin. Beleggers leven in de hoop dat tegen juni de pandemie eindelijk naar de achtergrond verdwijnt. Dat zou een hoop onzekerheid wegnemen, de consumptiedrift van huishoudens aanwakkeren en een economische hoogconjunctuur kunnen veroorzaken.

Drie belangrijke risico's die tot voorzichtigheid manen

Hoewel de drie bovenbeschreven factoren een sterke basis vormen voor risicovolle beleggingen, zijn er ook drie risico's die op de loer liggen en beleggers tot voorzichtigheid nopen.

1. Inflatiedruk kan toenemen

Ten eerste is de geplande budgettaire expansie van Biden naar historische maatstaven buitengewoon groot en lijkt een groot deel van de stimulans in het late voorjaar door te werken in de reële economie – precies op het moment waarop een organische opleving kan worden verwacht omdat het coronavirus in kracht zal afnemen door de overgang naar het warmere seizoen, waardoor beleidsmakers de mobiliteitsbeperkingen kunnen terugschroeven. Kan dit leiden tot een snelle toename van de inflatie en druk uitoefenen op de financiële stabiliteit, waardoor het monetaire beleid vervroegd wordt verkrapt? Het is mogelijk, maar Schmidt denkt dat de Fed eerst een pauze zal inlassen om na te gaan of een eventuele prijsstijging een tijdelijke opleving is die verband houdt met knelpunten in de aantrekkende economie of dat er sprake is van echte inflatoire druk gebaseerd op een economie die op volle toeren draait.

2. Vaccins zijn misschien niet het wondermiddel

Het tweede grote risico houdt verband met de werkzaamheid van de vaccins. Op dit front is de recente nieuwsstroom niet al te bemoedigend geweest. Het oorspronkelijke coronavirus is herhaaldelijk gemuteerd, waardoor twijfel is gerezen over de doeltreffendheid van de huidige vaccins. Aangezien het virus zal blijven muteren, bestaat het risico dat er geen afscheid kan worden genomen van het virus in 2021. Gezien de snelle opbouw van long risicoposities in de markt is het volgens Schmidt onwaarschijnlijk dat het uiterst soepele begrotings- en monetaire beleid de scheurtjes zal kunnen wegpoetsen die ontstaan door de inefficiëntie van de vaccins als gevolg van mutaties van het virus.

3. China's stimuleringsmaatregelen houden misschien niet aan

De derde zorg is China. De Chinese economie is spectaculair opgeveerd na de recessie en het punt is bereikt waarop de beleidsstimulansen kunnen worden teruggedraaid. China is 's werelds op één na grootste economie gemeten naar BBP en gemakkelijk de grootste economie gemeten naar de absorptie van hulpbronnen. Op economisch vlak is een van de belangrijkste aandachtspunten van de beleidsmakers om het land geleidelijk weer op het pad van de schuldafbouw te brengen om de financiële risico's te beperken die, als ze verkeerd worden beheerd, de huidige Chinese leiders voor problemen kunnen stellen. De autoriteiten hebben aangegeven dat zij ervoor zorgen dat de verkrapping in een gematigd tempo plaatsvindt, maar gezien de combinatie van de verandering in de kredietimpuls en de historische staat van dienst van het stop-go-beleid, houdt Schmidt de ontwikkelingen in China scherp in de gaten.

Een verlenging van de rally is de meest waarschijnlijke uitkomst

De markten hebben een lange weg afgelegd en rally's gaan gepaard met opgeblazen waarderingen en een opbouw van beleggerspositionering. Schmidt denkt echter dat de drijvende krachten achter de activaprijzen opwegen tegen de risico’s en dat de koersen blijven stijgen. En hoewel het mogelijk is dat een dergelijke opbouw van risicoposities tot een snelle prijscorrectie zal leiden, is hij eerder geneigd - mits hij niet gepaard gaat met een verslechtering van een van de eerder beschreven risicofactoren - deze eerder als een beleggingskans, dan als een teken van iets ‘ergers’ te beschouwen.