BlackRock: Indiase economie profiteert het meest van vaccinaties

Beleggers op jacht naar diversificatie en rendement doen er goed aan eens verder te kijken dan de ontwikkelde obligatiemarkten. Beleggingsstrategen van BlackRock zien in hun Global Credit Outlook 2021 kansen in China en de rest van Azië. De Chinese onshore markt is opengesteld voor buitenlandse beleggers en dat valt samen met het feit dat er wereldwijd heel veel kapitaal beschikbaar is en een tekort aan geschikte activa om in te beleggen. Het beleggingsklimaat in China is gunstig: Chinese bedrijven groeien relatief hard, de economie bevindt zich in een vergevorderd herstel en er wordt hard gewerkt om de hoge schuldenlasten af te bouwen.

Maar BlackRock is niet alleen enthousiast over China, ook India en Indonesië zijn lichtpunten. Dit zijn lokale markten waar de nominale en reële rentes hoger liggen en de munt goed bestand is tegen een stabiele of zwakkere dollarkoers. Gespannen geopolitieke verhoudingen zorgen weliswaar voor tegenwind op de markten, maar toch gaat BlackRock ervan uit dat de risicopremies zullen dalen als gevolg van een soepeler Amerikaans buitenlandbeleid en de vaccinatiecampagnes. India is weliswaar heel zwaar getroffen door de pandemie, toch maakte de inkoopmanagersindex een positieve zwaai. Met een bevolkingsaantal van 1,4 miljard profiteert India als economie naar verwachting het meest van de vaccinaties. Wereldwijd worden toeleveringsketens heringericht en India kan met zijn grote, jonge en goed opgeleide bevolking een belangrijke plaats veroveren in die ketens.

Bedrijven die in de categorie high yield vallen, zijn volgens BlackRock de moeite waard omdat uit het verleden blijkt dat de kans dat deze ondernemingen daadwerkelijk failliet gaan klein is. Ook de relatief korte looptijd van de obligaties en de spreadpremie maken deze asset class aantrekkelijk. Aziatische bedrijven gaan niet zo gebukt onder een juk van recent aangegane schulden zoals veel bedrijven uit ontwikkelde markten. De upgrade/downgrade-verhoudingen zijn gestabiliseerd en de wanbetalingspercentages liggen nog altijd om en nabij de 3%. Bovendien lag in Azië, in tegenstelling tot de ontwikkelde markten, het aantal nieuw uitgegeven obligaties een stuk lager dan in 2018 en 2019.

BlackRock sluit haar ogen niet voor het feit dat veel Chinese staatsbedrijven zijn omgevallen of technisch failliet zijn en dat de Chinese vastgoedmarkt volatiel is. Kieskeurigheid is volgens BlackRock het instrument om te kunnen navigeren door het woud aan beleggingskansen.