Werkt duurzaam beleggen ook in crisistijden?

La Financière de l'Échiquier (LFDE) publiceert de bijgewerkte versie van zijn studie SRI & Performance by LFDE[1] over de compatibiliteit van maatschappelijk verantwoord beleggen en beursprestaties. Begin 2019 was uit die studie gebleken dat rekening houden met ESG-criteria (ecologische, sociale en governance criteria) de prestaties in de loop van de tijd stimuleert.

Uit de op 31.03.2020 bijgewerkte editie blijkt dat bedrijven met de beste ESG-profielen goed standhouden: één jaar later is door de crisis nog duidelijker geworden dat de beste ESG-profielen sterker presteren:

Van 1 januari 2010 tot 31 maart 2020 behaalt de portefeuille met de beste ESG-profielen een rendement dat 3,8 keer zo hoog is als dat van de slechtste ESG-profielen. Die kloof is nog aanzienlijk groter geworden, want eind 2019 was dat nog 2,6 keer. De risico-rendementsverhouding is stabiel gebleven. Net als in 2019 sterkt de studie ons in onze mening dat we heel alert moeten zijn voor slechte governance: de portefeuille met de slechtste governance-ratings heeft immers de slechtste prestatie geboekt op 10 jaar (+126%). "Onze studie bevestigt dat bedrijven met heel goede ESG-profielen in alle marktconfiguraties beter presteren dan gemiddeld. De resultaten tonen ook aan dat goed beheer van de niet-financiële risico's een enorme troef is, vooral in crisistijden." zegt SRI-beheerder Sonia Fasolo.

De studie SRI & Performance by LFDE vindt u hier

[1] De resultaten van de analyses in deze studie zijn gebaseerd op de beste bronnen waarover wij beschikken en onze eigen methode voor de analyse van ESG-criteria. Bij de prestaties van een aandeel spelen ook nog andere criteria een rol. Prestaties uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd.