BlackRock: Uitslag Duitse verkiezingen heeft gevolgen voor financiële markten

De uitslag van de Duitse verkiezingen zal waarschijnlijk leiden tot een coalitieregering van drie partijen en dit zal grote langtermijngevolgen hebben voor de financiële markten, aldus vermogensbeheerder BlackRock in het bijgevoegde rapport ‘German Vote: Moderate result’.

De nieuwe regering kan het Duitse begrotingsbeleid en het buitenlandbeleid anders vormgeven. Ook als het gaat om Europa. Daarnaast kan een nieuwe regering besluiten een andere klimaatpolitiek te gaan voeren.

Als de SPD een coalitie vormt met de FDP en de Groenen zullen de overheidsuitgaven op het gebied van duurzame energie, openbaar vervoer en digitalisering hoog op de agenda komen te staan. De FDP zal waarschijnlijk een veto uitspreken over belastingverhogingen en willen terugkeren naar een evenwichtige begroting. De FDP zou ook een rem kunnen zetten op klimaatmaatregelen en een langzamere overgang naar netto nul willen nastreven.

Bij zo’n coalitie zullen de koersen van Duitse bedrijven in het algemeen en aandelen die profiteren van hogere overheidsuitgaven in het bijzonder, op de middellangetermijn hoger komen te staan. Als er, na de pandemie, weer wordt gestreefd naar een begrotingsevenwicht, houdt dit de rente op bunds laag.

De CDU/CSU heeft weliswaar te maken met de slechtste verkiezingsuitslag ooit, toch is het nog steeds mogelijk dat zij in een regering komt met de FDP en de Groenen. De kans bestaat dan dat er een conservatiever begrotingsbeleid gevoerd wordt, hoewel de Groenen waarschijnlijk zullen eisen dat er steviger maatregelen worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat zou betekenen dat er een investeringsimpuls komt voor onder andere groene technologie, digitalisering, en dat de spoorwegen worden geprivatiseerd. Dit geldt als positief nieuws voor Duitse aandelen en groene obligaties op de middellangetermijn.

In beide gevallen is het onwaarschijnlijk dat er weer net zo stevig wordt bezuinigd als tien jaar geleden. In combinatie met de wens van de Groenen om een Europese bankenunie te vormen, zal dit een positief effect hebben op obligaties uit de Europese periferie.