Q4 Vooruitzichten van Saxo Bank: deze keer is het anders

Saxo Bank, de online beurs- en beleggingsspecialist, publiceert vandaag zijn vooruitzichten voor de wereldwijde markten in het vierde kwartaal van 2021. Met inbegrip van de verwachtingen omtrent de aandelen-, valuta-, grondstoffen- en obligatiehandel en een aantal centrale macrothema's die van invloed zijn op beleggers en markten.

Steen jakobsen peter garnry althea spinozzi john hardy ole hansen christopher dembik kay van petersen "Uit de omvang en aard van de beleidsreactie op de pandemie zal blijken dat de inflatie dit keer heel anders zal uitpakken dan wat we decennialang hebben meegemaakt", aldus Steen Jakobsen, Chief Economist en CIO bij Saxo Bank, in de inleiding van de kwartaalvooruitzichten:

"Om een onmiddellijke crisis af te wenden, werd op de pandemie gereageerd met overheidsmaatregelen op de schaal van een oorlogsmobilisatie, met ondersteuning van de basisinkomens en met MMT-achtige directe financiële steun voor bijna elke sector van de economie. Het was een enorme stimulans van de vraag op een moment dat de economie de aanbodzijde stillegde om de pandemie aan te pakken.

En zelfs nu we de economie heropenen, zal de nieuwe begrotingsdominantie blijven bestaan. Dat komt omdat we met drie generatie-uitdagingen tegelijk worden geconfronteerd: ongelijkheid, infrastructuur en klimaatverandering. Drie uitdagingen waarop de groene transformatie een antwoord moet bieden."

Deze nieuwe focus zal economisch gezien resulteren in een steeds grotere overheid, meer opdringerige regelgeving, verstoringen van toeleveringsketens, inflatie, geen prijsontdekking, een algemene harde ruk naar links in de westerse wereld en – niet in het minst – meer 'kanalisering van kapitaal' naar kleine segmenten van belegbare middelen en activa. Dit zouden opnieuw de jaren zeventig kunnen zijn, behalve dat het deze keer allemaal draait om de politieke noodzaak om de economie koolstofvrij te maken, ongeacht wat dat betekent voor de reële groei.

ESG is het grootste politieke project ooit
Steen Jakobsen, Chief Economist en CIO bij Saxo Bank.

De ESG- en groene transformatie is de grootste beleidsgok die ooit is gewaagd. De belangrijkste gevolgen ervan zullen inflatie en een steeds lagere reële rente zijn. Inflatie zal in dit geval het gevolg zijn van het feit dat de fysieke wereld niet in staat is om het aanbod even snel te laten stijgen als de geldhoeveelheid en de vraag. De negatieve reële rente vertelt ons dat de toekomst er een is van lage reële groei door lage productiviteitsgroei.

Twee grote activaklassen zullen het onder dit regime goed doen: door de overheid goedgekeurde activa en activa met prijsontdekking. Dat betekent dat groene activa en, ironisch genoeg, grondstoffen de beste kansen hebben om op lange termijn overrendement te genereren.

Aandelen: mysterieuze dissonantie
Peter Garnry, Head of Equity Strategy bij Saxo Bank.

Het grootste risico voor economieën, financiële markten en aandelen is inflatie. Inflatie is in staat de hele structuur die sinds 2008 bestaat, overhoop te halen. Wereldwijd wordt beleid gevoerd alsof er sprake is van een vraagschok. Maar waar we momenteel mee te maken hebben is een aanbodschok veroorzaakt door de pandemie, een gebrek aan investeringen in de fysieke wereld en een versnelde decarbonisatie door elektrificatie en hernieuwbare energie. Deze krachten zetten de grondstofprijzen enorm onder druk. Volgens ons zal de groene transformatie in combinatie met het huidige beleidstraject de kiem leggen voor een grondstoffensupercyclus die een decennium zal duren.

Aandelen zijn geprijsd voor perfectie en een wereld die niet zal veranderen, waarmee de trends van de afgelopen tien jaar worden voortgezet. Maar als het deze keer anders is, staan aandelenbeleggers op het punt resultaten mee te maken die we in vele decennia niet hebben gezien. Aandelen zijn duur, maar aantrekkelijke alternatieven voor de langetermijnbelegger zijn er niet. De inflatie en rente zijn momenteel de echte risico's voor aandelenbeleggers. We raden beleggers met een aandelenportefeuille aan na te denken over de 'duratie' van hun effecten en deze te verlagen nu de aandelenmarkten rustig zijn.

Obligaties: het kaartenhuis van de negatieve reële rente zou wel eens snel kunnen instorten
Althea Spinozzi, Fixed Income Strategist bij Saxo Bank.

Wat dit jaar in het voordeel van bedrijfsobligatiespreads heeft gespeeld, is het economisch herstel, met stijgende winsten en de heropening van de economie. Daar kan echter snel verandering in komen als de inflatiedruk aanhoudt en de centrale banken de kwantitatieve verruiming agressiever moeten afbouwen dan de markt verwacht. Momenteel prijst de markt helemaal geen agressief monetair beleid in, wat ruime steun biedt aan alle bedrijfsobligaties, ook die van emittenten met een zwakke balans.

Als we verwachten dat de inflatie aanhoudt en dat de rentecurve steiler wordt bij een stabiel monetair beleid, dan kan de bank- en financiële sector interessante kansen bieden. Banken gaan kortlopende leningen aan om er langlopende leningen mee te verstrekken. Een steilere rentecurve zou dus hun nettorentemarges ten goede komen. Bovendien zullen de banken blijven profiteren van het reflatoire klimaat naarmate de economie heropent en de vraag naar leningen en beleggingen toeneemt. Ook financiële tussenpersonen en verzekeraars zullen baat hebben bij de groei van de beleggingsactiviteit die te danken is aan een gezonde economie.

Cyclische sectoren kunnen het in een dergelijk klimaat ook goed doen. Het is belangrijk sectoren te kiezen die de stijging van de kosten gemakkelijk aan hun klanten kunnen doorberekenen. Tot dusver zijn producenten van basismaterialen en grondstoffen daartoe in staat geweest, zoals blijkt uit de snel stijgende grondstofprijzen.

Valuta's: de Amerikaanse dollar kan pessimistische beleggers die koersdalingen verwachten het leven zuur maken voordat hij de dieperik ingaat John Hardy, Head of FX Strategy bij Saxo Bank.

In het derde kwartaal toonde de Fed zich monetair gezien soepeler dan ooit in vergelijking met de rest van de wereld, zoals bleek uit de toespraak van Fed-voorzitter Powell eind augustus in Jackson Hole. Daarin verdedigde hij krachtig de overtuiging van de Fed dat de inflatie van voorbijgaande aard zal blijken en dat verdere een vooruitgang aan de werkgelegenheidskant van het Fed-mandaat nodig is voordat de Fed zelfs maar een renteverhoging zou overwegen.

Wij verwachten dat de markt de Fed in het vierde kwartaal anders zal interpreteren. Het ziet er immers naar uit dat Powell en zijn collega's de voorzichtige terugschroeving van het accomoderende monetaire beleid waartoe tijdens de FOMC-vergadering van juni werd besloten, zullen voortzetten. De werkloosheidscijfers zouden aanzienlijk moeten dalen gezien de schreeuwende vraag naar arbeidskrachten, het recordaantal vacatures en de stopzetting van de pandemie-uitkeringen voor miljoenen mensen begin september. We hopen echt dat de uitbraak van de deltavariant, die duidelijk woog op het sentiment in het derde kwartaal, ook zal wegebben.

Maar als er iets is dat vaststaat, is het dat we met elke nieuwe golf en elke verrassing waarmee het virus ons heeft geconfronteerd minder vertrouwen gekregen hebben in de voorspellingen van hoelang het virus nog zijn stempel zal drukken.

Grondstoffen: reële rente een zegen voor krapper wordende markten
Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bij Saxo Bank.

Na wat al een sterk jaar voor grondstoffen is geweest, handhaven we onze optimistische vooruitzichten voor het vierde kwartaal en daarna. De sterke opleving van veel belangrijke grondstoffen dit jaar is te danken aan de forse stijging van de consumentenbestedingen na de door de pandemie veroorzaakte economische krimp – de grootste sinds mensenheugenis. Nu het effect van overheidsuitgaven en geldinjecties door regeringen in Europa, China en de VS begint af te zwakken, is de markt wat aan het afkoelen. De aanbodbeperkingen zullen volgens ons echter de prijzen blijven ondersteunen, al zullen ze minder snel stijgen.

We zijn nog steeds van mening dat de inflatie langer op een hoog peil zal blijven aangezien alles duurder wordt. Nu de piekgroei wellicht al achter ons ligt, zien de vooruitzichten voor aandelen er moeilijker uit. Voeg daarbij het vooruitzicht van een minder agressief optreden van de centrale banken, en we zouden de grondvoorwaarden voor een nieuwe periode van veilige havens en diversificatievraag kunnen zien ontstaan. Goud moet de grens van 1.835 USD doorbreken om opnieuw in de smaak te vallen bij beleggers. Zodra dat gebeurt, zal dat het startschot zijn voor de terugkeer naar een recordhoogte.

Macro-economie: de trieste realiteit van de groene transitie
Christopher Dembik, Head of Macro Analysis bij Saxo Bank

De huidige seculiere stagnatie zal moeilijk te overwinnen zijn. Volgens ons zijn er in dit stadium geen tekenen dat de wereldwijde transitie naar een koolstofvrije samenleving zich op lange termijn zal vertalen in een hogere productiviteits- en bbp-groei.

De natuurrampen die de wereld in 2020 hebben getroffen, hebben regeringen en de particuliere sector wakker geschud en bewust gemaakt van de dringende noodzaak om de klimaatverandering aan te pakken en de transitie naar een koolstofvrije wereld te versnellen. De bedrijven hebben massaal geïnvesteerd om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. De regeringen hebben miljarden vrijgemaakt om investeringen in groene energie te stimuleren. Er zijn echter weinig tekenen dat dit zal leiden tot een veel hogere gemiddelde groei en productiviteit dan vóór de pandemie.

De overheersende negatieve reële rente is een indicatie dat decarbonisatie en duurzaam investeren de productiviteit en daarmee de economische groei waarschijnlijk niet zullen verbeteren, althans niet op korte en middellange termijn.

Opkomende markten: Azië is een van de weinige regio's met een positieve reële rente
Kay Van-Petersen, Global Macro Strategist bij Saxo Bank.

De negatieve reële rente lijkt voort te vloeien uit het feit dat er op ontwikkelde markten niet langer sprake is van echte prijsontdekking, maar dat ze in plaats daarvan worden beïnvloed door synthetische prijsontdekking als gevolg van buitengewone kredietgroei.

In de VS is de inflatie meer dan verdubbeld, van 2,3 % in december 2019 tot 5,3 % in augustus 2021. In dezelfde periode ging de Fed-rente van 1,50 % naar 0,00 %, naast de grootste monetaire en begrotingsexpansie ooit.

Intussen is de inflatie in China, Indonesië en India zelfs gedaald ten opzichte van het niveau van vóór de pandemie. De Chinese centrale bank heeft de rente op geen enkel moment tijdens de coronacrisis verlaagd.

Enkele van de obligatiemarkten met de hoogste reële rente ter wereld bevinden zich in opkomende landen in Azië. Het gaat onder meer om Indonesië (+4,5 %), China (+2,1 %) en Maleisië (+1,1 %). De VS (-4,0 %) en de eurozone (-3,7 %) daarentegen laten negatieve cijfers optekenen.