T. Rowe Price: Modernisering Amerikaanse elektriciteitsnet cruciaal voor stimuleren gebruik schone energie

Een belangrijk hoofdstuk in de nalatenschap van president Joe Biden kan al in de komende twee maanden worden geschreven, als de infrastructuurwet wordt aangenomen. Biden zal de wetgeving willen gebruiken om de Amerikaanse elektriciteitssector op weg te helpen naar netto nul CO2-uitstoot in 2035. De federale inspanningen die daarmee gepaard gaan zullen waarschijnlijk van grote invloed zijn voor de Amerikaanse energie-, nuts- en industriesector.

De Infrastructure Investment and Jobs Act, die na goedkeuring door de Senaat in augustus nog op amendementen van het Huis wacht, trekt 73 miljard dollar uit voor drie doelstellingen:

 • Modernisering van het verouderende elektriciteitsnet van het land,
 • veiligstellen van kritieke energietoevoerketens, en
 • het ondersteunen van de ontwikkeling van opkomende schone technologieën, zoals het afvangen van CO2 en het gebruik van hernieuwbare energie voor de productie van groene waterstof.

  De overgang van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt, deels dankzij de toenemende kostenconcurrentie van zonne- en windenergie en een gezamenlijke inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Volgens Katie Deal, Washington Analyst U.S. Equity Division bij T. Rowe Price kan het fbeleid van de federale overheid deze trend versnellen, zodat beleggers een grondig inzicht in de mogelijke gevolgen moeten verwerven om de begunstigden van deze beleidsverschuiving te identificeren.

  “De transitie naar schone energie is een langetermijntrend die door technologische innovatie en maatschappelijke eisen mogelijk wordt gemaakt en zich in de komende decennia zal voltrekken.”
  Katie Deal, Washington Analyst U.S. Equity Division

  Elektriciteitstransmissie en de energietransitie

  Het Amerikaanse elektriciteitsnet moet op verschillende niveaus worden gemoderniseerd. Bij oudere ontwerpen werd voorrang gegeven aan de levering van elektriciteit door grote, centraal gelegen elektriciteitscentrales. Een dergelijke aanpak kan veiligheidsrisico's inhouden door systeemhacks, extreme weersomstandigheden door klimaatverandering en andere moderne uitdagingen. Om deze fundamentele problemen aan te pakken zijn aanzienlijke investeringen nodig om wind- en zonne-energie en andere schone energietechnologieën mogelijk te maken. Daarnaast moet ook worden voldaan aan de uitdagingen aan de vraagzijde door de behoefte aan elektrificatie van andere processen waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt.

  Een groot deel van de installaties voor zonne- en windenergie zal waarschijnlijk worden gebouwd in afgelegen gebieden waar deze installaties het efficiëntst kunnen werken, waardoor grotere transmissielijnen en nieuwe sub-stations nodig zijn om elektriciteit aan de consument te leveren. Deal meent dat investeringen in nieuwe transmissiecapaciteit, opslag op basis van batterijen en slimme technologieën nodig zullen blijken om belasting en beschikbaarheid van het electriciteitsnet dynamischer in evenwicht te brengen om het risico van onderbrekingen te beperken en tegelijk het gebruik van hernieuwbare energie en elektrificatie te bevorderen.

  Vervolgmaatregelen al in de maak

  Het vervolgpakket dat de Democraten via budget reconciliation (een proces waarvoor in de Senaat slechts een eenvoudige meerderheid nodig is) willen aannemen, zou bestaande productie- en investeringsaftrek voor schone energieprojecten verlengen, nieuwe aftrekmogelijkheden voor opkomende technologieën creëren en andere stimulansen bevatten om de energie-industrie aan te sporen haar CO2-uitstoot verminderen. Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat de hoogte van de uitgaven en de duur van deze verlengingen nog altijd onzeker zijn.

  Langetermijntrends blijven gunstig

  T. Rowe Price ziet de overgang naar schone energie als een langetermijntrend, mogelijk gemaakt door zowel technologische innovatie als maatschappelijke eisen, die zich in de komende decennia zou moeten doorzetten. De krachtige aanpak van de regering-Biden om de CO2-uitstoot aan te pakken, betekent een extra steun in de rug, voor zover die aanpak de invoering van gevestigde schone energieoplossingen aanmoedigt en opkomende technologieën ondersteunt.

  Gezien de verregaande innovatie en disruptie in de elektriciteitssector en op de belangrijkste vraagmarkten, denkt Deal dat de infrastructuurwet - samen met andere wetgevende en regelgevende inspanningen - belangrijke gevolgen kan hebben voor de invoering van schone energie in de VS, de economie in het algemeen en de dynamiek in de nuts-, energie- en industriesectoren.