T. Rowe Price: Economische groei vertraagt, maar ligt op koers

 • De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn gunstig, ondanks opkomende tegenwind.
 • Naarmate de deltavariant wegebt en de wereld zich aanpast aan leven met COVID 19, zou de ingehouden vraag op gebieden als reizen en vrijetijdsbesteding de economische groei moeten ondersteunen.
 • Extreme monetaire en budgettaire stimuleringsmaatregelen hebben de markten verstoord. Het intrekken van de stimuleringsmaatregelen verhoogt de risico's, maar zou de markten er ook toe moeten aanzetten zich opnieuw op de fundamentele factoren te concentreren.

  De afgelopen maanden deed zich een aantal negatieve verrassingen voor, zoals de snelle verspreiding van de deltavariant en meer politieke onzekerheid in de wereld, met name een strengere regelgeving in China. Toch lijken de vooruitzichten per saldo gunstig te zijn voor de meeste belangrijke economieën voor de komende maanden.

  De deltavariant lijkt het wereldwijde herstel immers alleen maar te hebben vertraagd en niet ontspoord, waardoor de groei de komende kwartalen wellicht iets robuuster zal zijn dan anders het geval zou zijn geweest, stelt Robert Sharps, Head of Investments and Group CIO van T. Rowe Price.

  Economische verrassingen

  Er zijn echter wel uitdagingen aan de horizon. De voornaamste daarvan is het geleidelijk afbouwen van het buitengewoon accommoderende monetaire beleid in de VS en andere ontwikkelde markten. De monetaire stimulans in het mondiale financiële stelsel, gemeten aan de hand van de balansen van de centrale banken en de groei van de geldhoeveelheid, bereikte eerder dit jaar een hoogtepunt.

  Het accommoderende beleid zal waarschijnlijk sneller afnemen wanneer de Federal Reserve haar obligatieaankopen begint af te bouwen, waarschijnlijk vanaf volgende maand al. Bovendien heeft de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs aangekondigd dat zij zal overgaan naar een "gematigd lager tempo" van kopen van obligaties met het noodsteunfonds.

  Marktcorrectie in de maak?

  Hoe de huidige hoge obligatie- en aandelenwaarderingen zullen reageren op de normalisering van het monetaire beleid is een open vraag. In het verleden hebben afbouwperiodes vaak, maar niet altijd, geleid tot marktcorrecties. In dit geval moeten de centrale banken een koorddanser zijn. Wil de bullmarkt overleven, dan moeten de maatregelen van de Fed zorgvuldig worden gecommuniceerd, resulteren in een gematigde stijging van de rente en gepaard gaan met aanhoudende groei en gematigde inflatie.

  “Hoe de huidige hoge obligatie- en aandelenwaarderingen zullen reageren op de normalisering van het monetaire beleid is een open vraag. De centrale banken zullen hun maatregelen heel zorgvuldig moeten communiceren." Robert Sharps, Head of Investments and Group CIO

  Reactie op pandemie heeft inflatie aangezwengeld, maar versterkt op lange termijn desinflatoire tendensen

  Inflatie is een andere uitdaging voor beleggers, maar waarschijnlijk van voorbijgaande aard. De aanbodbeperkingen zijn hardnekkiger dan velen hadden verwacht, en in veel bedrijfstakken blijven er tekorten aan arbeidskrachten bestaan. Hoewel deze cyclische uitbarsting van inflatie nog ruimte lijkt te hebben om aan te houden, zijn de eerste tekenen dat de inflatie piekt, wellicht al waargenomen.

  De prijzen van tweedehands auto's zijn bijvoorbeeld gestabiliseerd en de houtprijzen zijn de afgelopen weken weliswaar iets gestegen, maar bevinden zich nog steeds op een fractie van hun piek in het voorjaar.

  Sharps verwacht dat de krachtige desinflatoire tendensen van de afgelopen decennia, zoals de vergrijzing, de globalisering en de automatisering, zich in de loop van de tijd opnieuw zullen laten gelden. De massale verschuiving naar online-winkelen tijdens de pandemie heeft het vergelijken van prijzen tussen verkopers versneld, een belangrijke factor om de prijzen laag te houden.

  Ongekende stimulans heeft speculatie in sommige gebieden aangewakkerd

  De overvloed aan liquiditeit heeft duidelijk geleid tot speculatie in sommige delen van de markt, maar het is moeilijk te zien waar. Sharps heeft geen uitgesproken mening over de relatieve aantrekkingskracht van groeiaandelen ten opzichte van waardeaandelen. Hoewel de waarderingen van groeiaandelen historisch zeer hoog zijn, zijn de winstgroeicijfers van sommige innoverende bedrijven dat ook.

  Evenzo is het moeilijk om algemene uitspraken te doen over de relatieve aantrekkelijkheid van ontwikkelde versus opkomende markten of VS- versus niet-VS-beleggingen. De sterke recente prestaties in sommige beleggingscategorieën zijn volgens Sharps een extra argument om een sterk gediversifieerde portefeuille aan te houden.

  De terugkeer van de prijsgevoeligheid op de wereldmarkten is inderdaad een goed voorteken voor selectieve beleggers die zich op fundamentele factoren richten. Hoewel Sharps geen robuuste rendementen op aandelen verwacht gezien de hoge waarderingen, is hij zich er ook van bewust dat beleggers nog niet alle potentiële vruchten van het herstel hebben kunnen plukken.

  Veel bedrijven moeten hun activiteiten nog laten terugkeren naar het niveau van voor de pandemie, en het zal van cruciaal belang zijn om te bepalen welke bedrijven weer voet aan de grond krijgen of door innovatie de markten verstoren.