DWS: ECB moet voet bij stuk houden bij aanpak klimaatverandering

Ulrike Kastens, senior analist macroresearch bij vermogensbeheerder DWS, heeft een analyse geschreven over het besluit van de ECB om klimaatverandering op te nemen in de monetaire besluitvorming. Haar gehele analyse ‘ECB: Climate protection to be given a big boost’ is bijgevoegd bij deze mail.

“De beslissing van de Europese Centrale Bank om klimaatverandering mee te nemen bij haar monetaire besluitvorming is van cruciaal belang. De governing council waagt zich steeds verder op het politieke toneel en moet daarom rekening houden met toenemende kritiek van hen die nu al bezwaar maken tegen de uitdijende invloedssfeer van de centrale bank en van hen die daar last van krijgen, zoals uitgevers van obligaties die de ECB niet groen genoeg vindt", stelt Kastens.

“Toch zijn deze veranderingen onvermijdelijk. Alle geledingen van de maatschappij en alle belangrijke instellingen dienen bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Daarbij komt ook nog eens dat klimaatverandering invloed heeft op de waarde van obligaties en daardoor gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van individuele financiële instellingen en dus op de waarde van de ECB-obligatieportefeuille", waarschuwt Kastens.

“De uitgebreide routekaart van de ECB op het gebied van het verbeteren van de macro-economische analyses en het beoordelen van de gevolgen van klimaatverandering op de financiële stabiliteit, staat nog in de kinderschoenen. Maar deze aanpak is wel nodig om de kwaliteit en omvang van relevante data en transparantie als het gaat om CO2-uitstoot te vergroten. Ik vind dat de ECB goed op de klimaatuitdagingen reageert", aldus Kastens.

"Het besluit om de klimaatverandering te integreren in haar beleid heeft de Europese financiële sector wakker geschud. Vermoedelijk neemt het volume aan groene obligaties hierdoor toe. In 2022 moet de ECB een besluit nemen over de toekomst van haar eigen portefeuille van bedrijfsobligaties. Momenteel is de CO2-intensiteit van de portefeuille vrij hoog. De verwachting is dat de ECB die wil terugbrengen", besluit Kastens.