BlueOrchard blijft klimaatactie in groeimarkten stimuleren in aanloop naar COP26

BlueOrchard Finance Ltd (BlueOrchard), een toonaangevende beheerder van impactbeleggingen die onderdeel is van de Schroders Group, maakt met genoegen bekend dat het BlueOrchard Sustainable Assets Fund (BOSAF of het fonds) zijn eerste closing heeft afgerond. BOSAF financiert groene infrastructuurprojecten in opkomende en grensmarkten, vooral op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en schoon transport. Daarmee wil het een substantiële positieve impact maken in regio's waar de vraag naar infrastructuur en energie het snelst groeit.

BOSAF richt zich vooral op beperking van de klimaatverandering en op de economische ontwikkeling van opkomende en grensmarkten op lange termijn. Het verschaft financiering voor projecten die een aantoonbare impact op de samenleving, het milieu en de economie hebben en bovendien een aantrekkelijk rendement genereren.

Infrastructuur is een essentiële voorwaarde voor de sociale en economische ontwikkeling, maar er is veel te weinig financiering beschikbaar voor middelgrote projecten in belangrijke opkomende en grensmarkten. BOSAF wil dat gat opvullen en investeert daarbij vooral in projecten die, ondanks hun wat bescheidener omvang, gemeenschappen generaties lang vooruit kunnen helpen. De duidelijke en meetbare impactdoelen van BOSAF sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG - Sustainable Development Goals).

BOSAF doet zijn eerste investering met steun van de Schroders Group en enkele prominente Europese investeerders, waaronder een belangrijke bijdrage van Scandinavische partijen zoals het Finse Kerkpensioenfonds en YLE, het pensioenfonds van de Finse Omroep. BOSAF staat open voor institutionele beleggers uit verschillende landen.

Het beheer is in handen van een zeer ervaren team met een groot netwerk op het gebied van duurzame infrastructuurbeleggingen in opkomende landen. In combinatie met BlueOrchards 20-jarige expertise in impactbeleggen en lokale aanwezigheid in de beoogde markten, stelt dit het team als geen ander in staat kansen op te sporen, beleggingen uit te voeren en de doelen van het fonds te behalen. Het toezicht op de impact- en duurzaamheidsdoelstellingen wordt uitgeoefend door het interne, gespecialiseerde team van BlueOrchard.

Felix Hermes, Head of Private Equity and Sustainable Infrastructure bij BlueOrchard: "Ongeveer 75% van het UN SGD-investeringstekort betreft essentiële infrastructuurprojecten in groeimarkten. Wij zijn blij dat wij, met onze 20-jarige ervaring als leider op het gebied van impactfinanciering in opkomende markten, kunnen helpen dit gat te dichten. De sterke steun van Scandinavische investeerders voor dit project is fantastisch nieuws."

Carolina Minio-Paluello, Global Head of Product, Solution and Quant, Schroders, merkt op: "Schroders ziet klimaatverandering als een van de grootste bedreigingen voor de wereld, en is als vermogensbeheerder in staat verandering tot stand te brengen door kapitaal te beleggen in projecten die een positieve impact hebben. Met zijn focus op de financiering van projecten die positieve impact hebben op samenleving, milieu en economie biedt het fonds ons de mogelijkheid dit belangrijke doel waar te maken."

Ira van der Pals, CIO van het Finse Church Pension Fund, zegt: "Het is dringend noodzakelijk de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen. Gezien onze ambitie om in 2035 een netto-nul uitstoot te bereiken, is het van groot belang onze beleggingen in klimaatoplossingen uit te breiden. We zijn dan ook blij in BlueOrchard een ervaren partner te hebben gevonden om te voorzien in de behoefte aan klimaatfinanciering, juist in die delen van de wereld die het kwetsbaarst zijn."

Topi Piela, CEO of YLE, het pensioenfonds van de Finse Omroep: "Wij geloven sterk in het principe van 'profit with a purpose'. Wij zijn er trots op samen te werken met een leider op dit gebied, om te beleggen met meetbare impact en iets te doen aan het tekort aan cruciale klimaatgerelateerde investeringen in opkomende markten."