BNY Mellon IM outlook: Economisch herstel zet door, aandelen het aantrekkelijkst

De toenemende onzekerheid vraagt om een actieve asset allocatie. Aandelen gedijen goed in zo’n omgeving en blijven daarom favoriet, aldus Shamik Dhar, hoofdeconoom van BNY Mellon IM in de outlook op het laatste kwartaal van dit jaar.

Aandelenrendementen worden nog steeds voornamelijk gedreven door sterke winsten in plaats van hogere waardering. De ratio’s zijn historisch gezien hoog, maar daalden verder in het derde kwartaal.

“Wij bevinden ons nog steeds dichter bij het begin dan bij het einde van het economisch herstel en aandelen zullen worden gesteund door reële groei”, aldus Dhar. “Aan de andere kant loopt de risicotemperatuurmeter op. De markten lijken zich meer dan vroeger zorgen te maken over een groeivertraging en aanhoudende knelpunten aan de aanbodzijde, terwijl een toenemend aantal onzekerheden (China, Covid, schuldplafond) samen met hoge waarderingen beleggers nerveus maken. Dit is een goed klimaat voor actieve assetallocatie, die gekenmerkt wordt door toenemende sector- en aandelenselectie.”

BNY Mellon IM heeft nog steeds een voorkeur voor de sectoren materials, energie en financials, maar is selectiever dan in het derde kwartaal. Aangezien aandelen buiten de VS, zoals Europa, gevoeliger zijn voor het cyclische herstel, verwacht de vermogensbeheerder dat ze een sterk vierde kwartaal tegemoet kunnen gaan.

Obligaties

De wereldwijde stijging van de inflatieverwachtingen zullen volgens Dhar in het vierde kwartaal van 2021 en in 2022 druk blijven uitoefenen op de koersen van staatsobligaties in ontwikkelde markten. Amerikaanse TIPS kunnen in deze omgeving kansrijk zijn.

Alternatieve beleggingen

Ook alternatieve beleggingen zijn interessant voor beleggers die zich willen indekken tegen toenemende volatiliteit en hogere inflatie. Daarnaaast wijst Dhar op het belang van het hedgen van de rente.