Schroders: 5 redenen waarom aandelen in de energietransitie de inflatiestorm weerstaan

De uitdagingen op de korte termijn voor aandelen in de energietransitie zijn groot, maar dat doet niets af aan de langetermijnkansen; die worden juist sterker, schrijft Mark Lacey, head of commodities bij Schroders.

De inflatiedruk is de kern van de huidige verstoring. Wereldwijde knelpunten in de toeleveringsketen, stijgende inputkosten, bezorgdheid over de onderliggende gezondheid van het economisch herstel en de dreiging van een stijgende rente hebben een zeer uitdagende omgeving gecreëerd voor alle bedrijfstakken wereldwijd - en bepaalde sectoren die een energietransitie doormaken, zijn meer blootgesteld dan de meeste andere. Lacey geeft vijf redenen waarom deze aandelen de inflatiestorm kunnen doorstaan.

 • De ontwrichtende dynamieken is grotendeels tijdelijk
 • De langetermijnkansen blijven onveranderd van kracht
 • De concurrentiekracht van hernieuwbare energie blijft robuust
 • Onderliggende vraag blijft solide
 • Beleidsmakers bieden steeds meer steun

  De ontwrichtende dynamiek is grotendeels tijdelijk van aard De huidige problemen in de toeleveringsketen kunnen aanhouden tot in de loop van volgend jaar. Maar uiteindelijk verdwijnen die weer. De hogere kosten voor ruwe materialen en transport leiden tot een reactie in het aanbod, dat brengt verlichting in de druk op de eindkosten.

  De langetermijnkansen blijven onveranderd van kracht

  Lacey is voorzichtig met een voorspelling hoe lang dit aanhoudt, maar hij is stellig over de kansen op de lange termijn in de energietransitie. De huidige verstoring is juist een koopkans, omdat het structurele groeipotentieel intact blijft.

  De concurrentiekracht van hernieuwbare energie blijft robuust

  De ontwikkelingskosten voor wind en zonne-energie stijgen mee met de inflatie. Maar die vallen in het niet bij de kostenstijgingen voor de grondstoffen die nodig zijn om op conventionele (fossiele) manier stroom op te wekken en de CO2-kosten die daarmee samenhangen. Hernieuwbare energie wordt alleen maar nog concurrerender door nieuwe innovaties die op de markt komen. Het tempo van verbeteringen zal afnemen, omdat nieuwe winsten moeilijker te realiseren zijn. Maar progressie wordt geboekt.

  Onderliggende vraag blijft solide

  De vraag vanuit het bedrijfsleven naar hernieuwbare energie blijft groeien. Steeds meer bedrijven stellen voor zichzelf netto-nul doelen. Ook de vraag naar zonne-energie en opslagmogelijkheden vanuit de particuliere markt blijft sterk. Verder is er een enorme opleving in de vraag naar elektrisch vervoer.

  Vraag naar energie

  Beleidsmakers bieden steeds meer steun

  De beleidssteun achter de energietransitie blijft groeien. President Biden probeert een groots pakket investeringen in de infrastructuur door het Congres te loodsen. De Europese Unie werkt aan klimaatplannen en China stelt ambitieuze klimaatdoelen.