Vanguard: Obligaties blijven belangrijk om te diversifiëren

De inflatie neemt toe en dus stijgt de rente waarschijnlijk ook. Omdat inflatie zowel aandelen als obligaties op dezelfde manier kan beïnvloeden, vragen veel beleggers zich af of ook de rendementen op aandelen en obligaties in tandem bewegen.

En zo ja, welke gevolgen heeft dat dan voor de diversificatie binnen een evenwichtige portefeuille?

Volgens vermogensbeheerder Vanguard is het hek niet van de dam: er is een forse stijging van de inflatie nodig voordat obligaties hun diversifiërende rol niet meer kunnen spelen in een gebalanceerde portefeuille.

De voordelen van een gebalanceerde portefeuille

Aandelen fungeren als groeimotor van een portefeuille, en moeten voor hogere rendementen zorgen. Maar aandelen doen het niet altijd beter dan obligaties en soms schommelen hun resultaten sterk. Dat is waar obligaties in beeld komen. Obligaties stabiliseren een portefeuille, omdat obligatiekoersen stijgen - of minder sterk dalen - wanneer de aandelenkoersen dalen. Dit contrasterende rendementspatroon helpt het waardeverlies van een portefeuille te beperken.

Termijn bepaalt correlatie

De term ‘correlatie’ wordt vaak gebruikt om uit te leggen hoe aandelen- en obligatierendementen zich ten opzichte van elkaar ontwikkelen. Wanneer rendementen in verschillende richtingen bewegen, zijn ze negatief gecorreleerd. Met andere woorden: wanneer aandelenkoersen stijgen, dalen obligatiekoersen en vice versa. De laatste tijd bewegen de rendementen van aandelen en obligaties zich echter vaker in dezelfde richting en zijn ze soms zelfs positief gecorreleerd.

Deze positieve correlaties vinden voornamelijk over relatief korte periodes plaats. Maar, zoals voor alle beleggingsresultaten geldt, zegt de korte termijn niet zoveel. Sinds 2000 zijn de aandelen/obligaties-correlaties een paar keer positief geweest. Maar op langere termijn bleven ze negatief. Vanguard verwacht dat dit patroon zo blijft.

Hoeveel inflatie is er nodig?

Inflatie kan er dus voor zorgen dat de rendementen op aandelen en obligaties in dezelfde richting bewegen, maar hoeveel inflatie is daarvoor nodig? Het antwoord is veel: volgens cijfers van Vanguard zou een gemiddelde inflatie van 3,5% over 10 jaar nodig zijn. Dit is geen jaarlijks inflatiepercentage; het is een gemiddelde over 10 jaar. Ter vergelijking: om op korte termijn - bijvoorbeeld in de komende vijf jaar - een tienjaarsgemiddelde van 3% te bereiken, vraagt dat een jaarlijkse kerninflatie van 5,7%.

Vanguard gaat ervan uit dat de kerninflatie in 2022 ongeveer 2,6% zal bedragen, waardoor het voortschrijdend inflatiegemiddelde over tien jaar op slechts 1,8% zou uitkomen.

In haar streven naar prijsstabiliteit mikt de Amerikaanse Federal Reserve op een gemiddelde inflatie van 2% per jaar, net als de Bank of England en de Europese Centrale Bank. Dat ligt dus ver onder de drempel die leidt tot positieve correlaties van enige betekenis. Het ligt ook ver onder de inflatiecijfers van voor 2000: die van 1950 tot 1999 bedroegen gemiddeld 5,3% en gingen gepaard met positieve aandelen/obligaties-correlaties op lange termijn.

60/40-portefeuille

Wat betekent dit voor een traditionele portefeuille die uit 60% aandelen en 40% obligaties bestaat? Uit onderzoek blijkt dat positieve versus negatieve correlaties weliswaar invloed hadden op schommelingen in portefeuillewaarden, zoals volatiliteit en maximale daling, maar ze hadden weinig invloed op het portefeuillerendement op de lange termijn.

Bovendien leidde het verschuiven van de aandelen van 60% naar 80% tot een prominentere verandering in het risicoprofiel dan het vasthouden aan de 60/40-portefeuille tijdens een verandering in het correlatieregime.

Portefeuilleresultaten worden in de eerste plaats dus bepaald door de strategische assetallocaties van beleggers. En dit is goed nieuws, want met de juiste planning zouden beleggers met gebalanceerde portefeuilles goed gepositioneerd moeten zijn om op koers te blijven om hun doelen te bereiken.