Onderzoek Natixis IM: Momentum voor ESG-beleggen neemt toe; goed doen even belangrijk als goede resultaten

Een meerderheid (60%) van de beleggers verwerpt het idee dat bedrijven alleen verantwoordelijk zijn voor het creëren van waarde voor de aandeelhouders, zo blijkt uit een enquête van vermogensbeheerder Natixis Investment Managers (Natixis IM) onder ruim 8.500 individuele beleggers in 24 landen. Uit de bevindingen blijkt dat beleggers ook verwachten dat bedrijven verantwoording afleggen over hun impact op het milieu en de samenleving. Daarnaast willen ze meer actie zien van beleidsmakers en de particuliere sector, inclusief fondsbeheerders.

De Natixis IM-enquête is vandaag gepubliceerd, nu wereldleiders in Glasgow bijeen zijn voor de klimaatconferentie COP26. Enkele bevindingen uit de enquête zijn:

  • Noord-Amerika staat nu aan de wereldtop wat ESG-beleggingen betreft; het is niet langer vooral een fenomeen van millennials, vrouwen, vermogende en Europese beleggers, maar de wereldwijde vraag naar ESG-beleggingen neemt toe bij mainstreambeleggers
  • De belangrijkste reden voor beleggers om in duurzame beleggingen te investeren is om het milieu te helpen ondersteunen; bijna evenveel beleggers zien nieuwe beleggingskansen naarmate de bezorgdheid over de rendementsverhouding afneemt
  • De meeste beleggers zijn van mening dat oplossingen voor klimaatverandering en sociale problemen niet alleen een zaak van de overheid zijn. Bedrijven en private capital zijn cruciaal voor duurzaamheid en verantwoordingsplicht
  • De helft (49%) van de beleggers vraagt nu om ESG te integreren in het beleggingsanalyseproces; Gebrek aan kennis over ESG-strategieën is het grootste obstakel voor bredere toepassing