DNCA Eurose gaat in het offensief

Het grote Franse gemengde fonds heeft een koerswijziging ingezet na de komst van Nolwenn Le Roux in het beheerteam.

DNCA Invest Eurose is een van de meest populaire flexibele fondsen bijBelgische beleggers, met een track record dat al vele jaren sterk is ondanks een voorzichtig beleggingsbeleid dat uitsluitend op de Europese markten is gericht. Dit product mag voor maximaal 35% beleggen op de aandelenmarkten. De rest is hoofdzakelijk belegd in obligaties en geldmarktbeleggingen.

Sterke prestaties

Nolwenn le roux
Nolwenn Le Roux

Het fonds heeft sinds oprichting (in 2007) een rendement op jaarbasis van 4,3% behaald, hoewel twee recente boekjaren (2018 en 2020) relatief teleurstellend zijn geweest. Door de historisch lage rentevoeten op overheidsobligaties, die veroorzaakt werden door het monetair beleid, is de opdracht van de beheerders er alleen maar moeilijker op geworden.

Het jaar 2021 stond in het teken van veranderingen in het beheerteam. Zo ging Philippe Champigneulle met pensioen en kwam Nolwenn Le Roux over van Ostrum Asset Management. Zij bracht haar lange ervaring met hoogrentende obligaties mee.

De beleggingsfilosofie is opengesteld zodat het beheerteam op meer performance drivers kan inzetten. Dat is een succesvolle zet gebleken, want DNCA Invest Eurose is sinds het begin van het jaar met meer dan 7% gestegen.

Opening

”We hebben nu meer vrijheid om in de portefeuille te beleggen in groeiaandelen (die 12% van de aandelenportefeuille vertegenwoordigen) of aan achtergestelde bancaire obligaties. We kunnen ook afdekkingen aangaan om de portefeuille te beschermen wanneer de markten erg volatiel zijn.” De andere evolutie is dat het fonds op een duurzamere manier wordt beheerd, onder meer door de toekenning van het Franse duurzaamheidslabel en het feit dat het fonds nu artikel 8 is in het kader van de Europese SFDR-verordening.

Op dat vlak benadrukt Nolwenn Le Roux dat de strategie beleggingen in de slechtst scorende sectoren links zal laten liggen, maar dat er geen sectoren uitgesloten worden. TotalEnergies is zo een van de belangrijkste posities in het fonds. ”Het bedrijf is een van de grootste investeerders in hernieuwbare energie en is een van de voortrekkers in de strijd tegen klimaatverandering.” Nolwenn Le Roux vermeldt ook een bedrijf als Saint-Gobain. De glasproductie van het bedrijf is fundamenteel om gebouwen beter te isoleren. ”We hebben onlangs onze positie in het aandeel opgetrokken, vooral met het oog op de uitrol van de Europese Green Deal, die ook in 2022 effect zal sorteren.”

Economisch klimaat

Fundamenteel blijft het fonds aangestuurd door macro-economische analyses. Hieruit vloeit de verdeling over de verschillende activaklassen voort. "Voor volgend jaar verwachten we een blijvend sterke groei. Het bbp zal geleidelijk aan even snel groeien als vóór de pandemie. Wat de inflatie betreft, is het nog te vroeg om precies te weten welk deel tijdelijk en welk deel structureel zal zijn.” Een dergelijke context is normaal gezien gunstig voor risicovollere obligatieklassen, waarbij 39% van de vastrentende portefeuille is blootgesteld aan hoogrentende bedrijfsobligaties.

"Dankzij de erg versoepelende financiële condities zal de wanbetalingsgraad van emittenten van hoogrentende obligaties beperkt blijven. We hebben onze blootstelling aan dit segment verhoogd door vooral te beleggen in emittenten waarvan de kredietrating binnenkort kan worden geüpgraded door de grote internationale ratingbureaus. Bovendien blijven bedrijven van dit klimaat gebruik maken om zich tegen uiterst gunstige voorwaarden te herfinancieren.”

Qua sectoren blijven de financiële sector en communicatiesector de zwaartepunten in de obligatieportefeuille. De portefeuille belegt bij wijze van diversificatie ook in (Italiaanse en Spaanse) inflatiegelinkte obligaties (goed voor 9% van het belegde vermogen).

Sterke allocatie

DNCA Invest Eurose is momenteel voor bijna 35% blootgesteld aan aandelen, d.w.z. het maximum van de potentiële allocatie. "De blootstelling aan groeiaandelen is sinds het begin van het jaar verhoogd, maar we hebben ook voorzorgsmaatregelen genomen om het effect van een beurscorrectie te beperken, zodat onze netto blootstelling aan de aandelenmarkt nu eerder in de buurt van 30% van het belegde vermogen ligt.”

De portefeuille is echter nog steeds hoofdzakelijk belegd in aantrekkelijk gewaardeerde aandelen die aanzienlijke dividenden uitkeren. Zo bedraagt het rendement van het aandelenluik van het fonds 4,5%. "Hierin ligt de kracht van onze stijl, omdat we hiermee het rendement op het obligatieluik van ons fonds kunnen verhogen.”