abrdn ziet 2022 met vertrouwen tegemoet

Inflatie, rente en corona zijn volgend jaar de drie hoofdthema’s op de financiële markten. Pittige onderwerpen, maar er zijn genoeg redenen voor optimisme, vindt Richard Dunbar, hoofd multi-asset research bij abrdn.

De snelle verspreiding van de omikron-variant zet een rem op de bestrijding van het coronavirus. De Britse vermogensbeheerder abrdn is echter hoopvol gestemd over het verdere herstel van de wereldeconomie omdat de uitrol van eerste vaccinaties en boosterprikken het aantal besmettingen hoogstwaarschijnlijk indamt.

Beleggers zullen gespitst zijn op het hoofdthema inflatie. abrdn heeft berekend dat de inflatie in het eerste of tweede kwartaal van 2022 piekt. De aanvoer van grondstoffen komt weer op gang, een deel van de transportproblemen is al opgelost en havens draaien weer op volle toeren.

Prijsstijgingen spelen ook een belangrijke rol op de arbeidsmarkt. De vraag is of de miljoenen mensen die de arbeidsmarkt hebben verlaten zullen terugkeren om de schade aan de aanbodzijde, die door covid is aangericht, te herstellen. De sectoren die hard zijn geraakt tijdens de crisis hebben nu moeite om personeel te vinden en hebben te kampen met hoge looneisen. De vraag is ook of die looneisen overwaaien naar andere sectoren. Inflatie is tegenwoordig zowel een politiek als een economisch probleem, wat het nog ingewikkelder maakt.

Inflatie vormt eveneens een complex probleem voor centrale banken. De centrale bankiers worden steeds nerveuzer want zelfs de optimistische prognoses stemmen somber. Hoewel een deel van de renteverhogingen al in de marktverwachtingen tot uiting komt, is het niet moeilijk om scenario's voor ogen te houden waarin centrale banken een minder marktvriendelijk beleid voeren.

China

Beleggers dienen volgend jaar ook een blik te werpen op China. De Chinese aandelen- en obligatiemarkten hadden aan het eind van dit jaar als gevolg van extra regelgeving, de wankele vastgoedsector en de nasleep van het nulcovid-beleid, te kampen met een dip en volatiliteit. Hoewel enige tekenen van herstel aan de Chinese vastgoedhorizon gloren, is het duidelijk dat een correctie in de vastgoedsector niet zal plaatsvinden zonder dat de gehele economie anders gaat draaien, gezien de omvang en het belang van de sector.

Desondanks zal de economische groei van China het wereldgemiddelde overtreffen, zij het niet in het tempo waaraan iedereen gewend is geraakt. China blijft ook de thuishaven van veel kwaliteitsbedrijven en een brede obligatiemarkt, die beide kansen bieden.

Bedrijfsinvesteringen

Nu beleggers zijn gefocust op de timing van de tapering en de piek van overheidssteun achter ons ligt, zal de private sector het groeistokje moeten overnemen. De bedrijfswinsten hebben dit jaar de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Bedrijven hebben dit jaar meer winst geboekt dan verwacht en dat betekent dat ze het jaar afsluiten met geld in kas. Het positieve ondernemersvertrouwen, stijgende lonen, kortere leveringsketens en veranderende it-eisen zetten aan tot hogere kaptaaluitgaven.

Opkomende markten versus ontwikkelde markten

De opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor ongunstige renteschommelingen elders ter wereld. Centrale banken van opkomende markten hebben echter veel sneller dan die van de ontwikkelde markten de rente verhoogd in een poging de inflatie te drukken. Bovendien bieden de opkomende markten in veel opzichten waarde tegenover veel ontwikkelde markten.

Dit alles bij elkaar zorgt voor een nieuwe fase op de financiële markten. Aandelen zijn nog steeds de beleggingscategorie bij uitstek waar abrdn voor het komende jaar bescheiden doch positieve rendementen verwacht, gesteund door een redelijke winstgroei en een aanhoudend lage beleidsrente. Net als in 2021 zal er sprake zijn van regionale verschillen en afwijkingen. abrdn heeft een voorkeur voor Amerikaanse aandelen, voor kwaliteit en voor groeiaandelen.

abrdn verwacht dat de rendementen op de obligatiemarkten het komende jaar een stijgende lijn laten zien. Dit komt door ofwel het solide herstel van de basisrente, ofwel door een snellere afbouw van het soepele beleid door de centrale banken als de inflatie niet snel genoeg daalt. High yield obligaties hebben aan aantrekkingskracht ingeboet omdat de rendementen tegenwoordig aan de magere kant zijn. Ook wordt terecht aangenomen dat er minder oninbare leningen zullen zijn.

Vastgoed blijft aantrekkelijk. abrdn ziet waarde ontstaan in enkele minder populaire marktsegmenten, zoals winkelpanden en -centra. De prijzen gaan weer omhoog en stijgende bouwkosten zetten een rem op de toekomstige voorraad.