Macroscoop: Dreigt de draak zijn vleugels te verbranden?

Benjamin bourguignat carre la financiere de l'echiquier lowres

Benjamin Bourguignat, Fund Manager La Financière de L’Echiquier

Terwijl beleggers zich vertwijfeld afvragen of er een recessie op komst is, blijkt China eens te meer voorop te lopen.

De economische peilingen, strengere regels voor de technologiesector, geopolitieke en politieke zorgen, de vastgoedmarkt ... alle lichten staan op rood en wekken de indruk dat China een stevige economische vertraging doormaakt. Zijn dat gunstige omstandigheden om beleggingskansen te vinden? Kijken we naar de waarderingen, met name de koers-winstverhouding, dan ogen Chinese aandelen – in het bijzonder technologiebedrijven – vandaag aantrekkelijker. Zijn ze dat ook echt?

De terugval van de Chinese aandelenmarkt heeft verschillende oorzaken. Om te beginnen zijn er de strengere regels voor Chinese technologiebedrijven, die concurrentiebeperkende praktijken indijken en het gebruik van gegevens duidelijker afbakenen. Ten tweede is er het meningsverschil tussen de Verenigde Staten en China over de boekhoudkundige controle op in de VS noterende Chinese bedrijven. Daarbij komen nog de regulering van de vastgoedmarkt, die herinneringen oproept aan de pijnlijke economische crisis van 2008 in de Verenigde Staten, de terugkeer van het 'zero covid'-beleid en opflakkerende bezorgdheid over de geopolitieke ambities van China, in het bijzonder ten aanzien van Taiwan.

Op de markten luiden enkele gerenommeerde beleggers de alarmbel – zij erkennen wel dat de Chinese markt op lange termijn veel potentieel heeft, maar vinden de risico's op dit moment te groot en keren het land de rug toe.

De strikte aanpak van de pandemie in China doet de binnenlandse economie op middellange termijn inderdaad vertragen en de gevolgen daarvan zijn ook in het buitenland te voelen. De besmettingscijfers gaan echter omlaag, in sommige steden worden de regels wat versoepeld en de mobiliteit binnen en tussen steden leeft op. Het vrachtvervoer over de weg, per spoor en per schip staat weliswaar nog steeds op een laag pitje, maar lijkt een bodem te hebben bereikt.

Wat de politiek betreft heeft het Politbureau bij zijn jongste bijeenkomst eind april bevestigd een verruimend monetair en budgettair beleid te willen voeren om de vertraging van de economie te bestrijden. Meestal geeft dergelijk nieuws risicovolle activa de wind in de zeilen, maar nu lijken beleggers te aarzelen.

Een van de redenen daarvoor is van geopolitieke aard, meer bepaald de financiële transparantie van Chinese bedrijven die aan Amerikaanse beurzen noteren. Volgens Bloomberg zouden de gesprekken daarover vorderen. Als dat klopt, kan mogelijk worden vermeden dat die bedrijven van de Amerikaanse beurzen geschrapt worden, met alle negatieve gevolgen van dien.

Een tweede, met meer nevelen omgeven reden zijn de plannen van Xi Jinping ten aanzien van Taiwan. Hij beschouwt dat als zijn '23e provincie' en heeft al eerder gedreigd met een invasie. Volgens de Financial Times bespraken op 22 april de Chinese toezichthouders en vertegenwoordigers van de Chinese banken tijdens een spoedvergadering hoe Chinese activa in het buitenland te beschermen in geval van een invasie en Amerikaanse sancties.

Voor een belegger kan het gezien de toestand van de Chinese economie, de waarderingen en het budgettaire en monetaire beleid een goed moment lijken om het risico te nemen. Het geopolitieke risico is gezien de commerciële verwevenheid van China met de rest van de wereld een zwaardere dobber.

Als China, naar het voorbeeld van de invasie van Oekraïne door Poetin, Taiwan binnenvalt, dan zouden Chinese activa ongetwijfeld een stevige duik maken ...