Inclusio maakt resultaten voor het eerste kwartaal van 2022 bekend

De cijfers voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2022 bevestigen de groei die de portefeuille in 2021 heeft gekend.

De huurinkomsten zijn met 64% gestegen in vergelijking met 31 maart 2021. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten door de hoge inflatie.

Het nettoresultaat van het eerste kwartaal komt zo op 6.027.000 euro, wat meer dan het dubbele is van het resultaat dat werd opgetekend in het eerste kwartaal van het boekjaar 2021.

Het eigen vermogen bedroeg op 31 maart 2022 170 miljoen euro. De NAV per aandeel bedraagt aldus 22,90 euro.

Sociaal maar ook duurzaam

Meer dan 50% van de vastgoedportefeuille is minder dan 5 jaar oud. Inclusio beschikt dus over een duurzame vastgoedportefeuille met een energieprestatie die boven het gemiddelde van de Belgische residentiële markt ligt.

Dividend

Inclusio zal voor het eerst ook een dividend uitkeren. Het bruto dividend voor het boekjaar 2021 (betaalbaar in 2022) zal 50 cent per aandeel bedragen. De uitkering is gepland voor 25 mei. Het bedrijf beoogt voor dit boekjaar (betaalbaar in 2023) een verhoging naar 60 cent bruto per aandeel.