Tech-start-ups creëren een krachtig vliegwieleffect in Europa

Het aantal Europese ‘unicorns’ in de technologiesector groeit en dat is voor een groot deel te danken aan durfkapitaal. Durfkapitaal helpt ondernemers schaalgrootte te bereiken en creëert kansen voor Europese investeerders. "Er is een verschuiving gaande in de perceptie van Europese aandelen, waardoor alerte beleggers beleggingskansen kunnen oppikken die eerder niet zo zichtbaar waren", aldus Thomas Hodges, Investment Specialist Europese aandelen van Baillie Gifford.

Lange tijd hebben beleggingsexperts in Europese aandelen hun adviezen geformuleerd in termen van een 'te verwachten cyclische opleving' of 'waarderingsgedreven kansen' ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Vreemd genoeg wezen ze er zelden op dat Europa de thuisbasis is van jonge, innovatieve, snelgroeiende bedrijven.
Thomas hodges
Thomas Hodges

In de afgelopen jaren, echter, hebben Europese beleggers op de private markt een ongekende verandering in de manier van denken en aanpak doorgemaakt. Hodges: "Private investeerders hebben de ontwikkeling gesteund van een Europees technologie-ecosysteem dat steeds sterker wordt. Durfkapitaal- en andere early-stage investeerders wereldwijd hebben dit opgemerkt, wat ervoor heeft gezorgd dat bij een derde van alle Europese technologiedeals in 2021 ten minste één Amerikaanse of Aziatische durfinvesteerder betrokken was. Het resultaat is een vliegwieleffect in de Europese techsector waarbij succes leidt tot nog meer succes.

Stand van zaken in de Europese technologiesector

De beste manier om deze ontwikkeling in kaart te brengen is het lezen van de verschillende edities van het State of European Tech-rapport1, waarvan de zevende in december 2021 werd gepubliceerd. Uit het eerste rapport uit 2015 bleek dat ongeveer 10 miljard dollar aan durfkapitaal werd geïnvesteerd in Europese tech-startups, en dat 10 bedrijven dat jaar de 'unicorn'-status bereikten met een waardering van meer dan 1 miljard dollar. Volgens het meest recente rapport is er in 2021 voor 100 miljard dollar geïnvesteerd. Unicorns werden vorig jaar zo snel gelanceerd dat de auteurs van het rapport hun cijfers moesten bijwerken tussen het moment van accorderen van de gegevens en het bekendmaken ervan, om te onthullen dat er 100 waren gecreëerd. Misschien wel het indrukwekkendst van alles is dat bekend werd gemaakt dat er in totaal inmiddels 26 Europese techbedrijven zogeheten ‘decacorns’ zijn, die op meer dan 10 miljard dollar zijn gewaardeerd.

Gezonde start-up pijplijn

Durfkapitaal heeft een cruciale rol gespeeld. Voorheen was privaat kapitaal in Europa sterk gericht op private equity, dat meer gericht is op winst en rendement. Dit heeft eraan bijgedragen dat startende ondernemingen te vroeg winstgevendheid nastreefden. Er werd onvoldoende geïnvesteerd in de ondernemingen, en veel ondernemers met ambities op langere termijn trokken met hun ideeën en talent naar de VS.

"Durfkapitaalverstrekkers zijn daarentegen meer bereid om steun en, heel cruciaal, geduldig kapitaal te verstrekken," aldus Hodges. "Veel durfinvesteerders waren ooit zelf oprichters en gaven leiding aan hun eigen technologiebedrijven. Dat betekent dat Europese startende ondernemingen niet alleen een beroep kunnen doen op hun kapitaal, maar ook op hun expertise. En de jonge bedrijven profiteren ervan dat ze worden aangemoedigd om langer privaat te blijven en meer in zichzelf te investeren. Volgens Baillie Gifford heeft dit het vermogen van het ecosysteem om succesvolle en uiteindelijk beursgenoteerde bedrijven voort te brengen, aanzienlijk vergroot.

In één opzicht staat de Europese start-up pijplijn nu op gelijke hoogte met die van de Verenigde Staten. Het aantal financieringsrondes van minder dan 5 miljoen dollar is een indicator voor toekomstige groei, omdat het gaat om geld dat naar bedrijven vloeit die net van de grond komen. In 2021 namen Europese start-ups 33 procent van alle wereldwijde financieringsrondes van deze omvang voor hun rekening, volgens het State of European Tech-rapport. In de Verenigde Staten was het 35 procent.

Hodges verwacht dat in de loop van de tijd steeds meer van deze opwindende, innovatieve bedrijven naar de beurs zullen gaan, waardoor de kansen voor beleggers in Europese aandelen zullen verbeteren. "In veel opzichten staat de beleggingsbenadering van Baillie Gifford dichter bij die van deze beleggers in particuliere ondernemingen dan andere vermogensbeheerders," zegt Hodges. De Schotse belegger is zeer langetermijngericht en streeft ernaar een ondersteunende aandeelhouder te zijn in slechte én in goede tijden, waardoor er geen snelle, sentimentgedreven beleggingsbeslissingen worden genomen. Dit betekent onvermijdelijk dat Baillie Gifford waarschijnlijk perioden van terugval en volatiliteit in zijn prestaties zal meemaken, zoals de afgelopen tijd bleek.

Vooruitzichten op lange termijn

Baillie Gifford vermoedt dat sommige van de technologiebedrijven waarin zij belegd is, getroffen zijn door winstnemingen door andere beleggers. “In een kortetermijnvisie zijn de dalende koersen van deze techbedrijven een reden om te verkopen. Bekijk je het vanuit een langetermijnhorizon, is het risico echter groter dat je het opwaarts potentieel van deze bedrijven mist”, aldus Hodges.

Uit de analyse van Baillie Gifford blijkt dat het merendeel van de underperformers van Baillie Gifford's European Fund last hebben van een verandering in het marktsentiment en niet van een ongunstige verandering van de operationele gang van zaken of de vooruitzichten van de bedrijven. Verschillende bedrijven hebben indrukwekkende vooruitgang geboekt, waarbij Spotify een stijging van zijn brutowinstmarge liet zien, terwijl HelloFresh en Delivery Hero blijven investeren in uitbreiding. Hodges: "Met dit in het achterhoofd hebben we bestaande posities vergroot die te lijden hebben gehad van koerszwakte, maar waarvan we geloven dat ze op de lange termijn een aanzienlijk opwaarts potentieel hebben."

Verdere volatiliteit kan in het verschiet liggen, aangezien velen een aanhoudende inflatie en hogere rente voorspellen. Maar Hodges meent dat de langetermijnvooruitzichten voor de portefeuille er opwindend uitzien. "Europa maakt een belangrijke periode van transformatie door, aangedreven door een herlevende ondernemersambitie. Dat zal kansen blijven opleveren voor beleggers in groei."