ABN AMRO MeesPierson: geen recessie verwacht maar risico’s vragen wel om gebalanceerde portefeuille

 • Positieve factoren fungeren als ‘schokdempers’ tegen toegenomen recessierisico’s
 • Huidig marktklimaat vraagt om evenwichtig samengestelde beleggingsportefeuille
 • Neutrale aandelenpositionering met defensief, laat-cyclisch accent

  Voor beleggers is de eerste helft van 2022 moeizaam verlopen: zowel aandelen- als obligatiekoersen stonden onder druk. Het turbulente marktklimaat is voor een belangrijk deel te wijten aan de forse tegenwind waar de wereldeconomie mee worstelt. Maar hoewel de risico’s aanzienlijk zijn, verwacht ABN AMRO MeesPierson dat de wereldeconomie al met al het hoofd boven water kan houden. Dit schrijft de private bank in haar vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse Beleggingsstrategie, getiteld ‘Het juiste evenwicht’.

  “Door de oorlog in Oekraïne zijn de problemen aan de aanbodzijde verergerd en de inflatievooruitzichten verslechterd,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Centrale banken maken daarom meer vaart met renteverhogingen. De vraag is dan of er een recessie voor de deur staat. Ondanks de risico’s denken wij dat een recessie voorlopig vermeden kan worden. De economie plukt namelijk nog steeds de vruchten van de inhaalslag die gemaakt wordt na de coronapandemie. Grote delen van de dienstensector in de ontwikkelde economieën hebben de impact van de coronamaatregelen van zich afgeschud en zijn nog bezig zich te herstellen. Daarnaast zien we positieve factoren die als ‘schokdempers’ kunnen fungeren. Consumenten hebben bijvoorbeeld aanzienlijke spaartegoeden opgebouwd. Dat biedt tegenwicht aan de daling van de koopkracht.”

  Beleggen in tweede helft 2022 is kwestie van evenwicht

  ABN AMRO MeesPierson stelt dan ook dat het voor beleggers zaak is het juiste evenwicht te vinden tussen positieve factoren en risico’s. Wessels: “Hoge inflatie, krapper monetair beleid en een bescheidenere winstontwikkeling bij bedrijven wijzen erop dat we ons in een latere fase van de economische cyclus bevinden. Daar past een defensievere aandelenpositionering bij, zonder door te schieten naar al te sterke somberheid. In februari hebben we daarom onze aandelenweging verlaagd naar neutraal. Mocht het economische beeld in de komende maanden verder verslechteren, dan vraagt dat wellicht om een nog defensievere positionering.” Op regioniveau geeft ABN AMRO MeesPierson de voorkeur aan aandelen uit de VS boven Europese aandelen. De oorlog in Oekraïne kan een drukkend effect hebben op de economische vooruitzichten van Europa, terwijl de Amerikaanse economie daar waarschijnlijk minder door geraakt wordt. Op sectorniveau krijgen de defensievere gezondheidszorg, de laat-cyclische basismaterialen en financiële instellingen de voorkeur.

  Obligaties aantrekkelijker

  De oplopende rente heeft in de afgelopen maanden geresulteerd in lagere obligatiekoersen. Tegelijkertijd zijn obligaties door de hogere rente aantrekkelijker geworden, zo stelt ABN AMRO MeesPierson. De private bank hanteert nog altijd een minimale onderweging van obligaties als algehele beleggingscategorie, maar constateert dat de rendementsvooruitzichten van staatsobligaties – eindelijk – weer aan het verbeteren zijn. Wessels: “Bij de huidige rentes worden staatsobligaties interessanter en kunnen zij hun bufferfunctie weer gaan vervullen in tijden van hogere marktvolatiliteit.

  Onze visie op hoger renderende obligaties, zoals high-yield bedrijfspapier en EMD (emerging market debt) is nog altijd licht positief. Deze obligaties stonden afgelopen tijd onder druk, maar aangezien een recessie niet ons basisscenario is, denken we dat het aantal faillissementen beperkt zou moeten blijven.”

  Grondstoffen: krapte kan leiden tot hogere energieprijzen

  Voor wat betreft de olie- en gasprijzen wijst ABN AMRO MeesPierson op de mogelijke effecten van de sancties tegen Rusland. Die sancties zorgen voor een beperkter aanbod in sommige energiegerelateerde grondstoffen. Voor olie en gas kan schaarste de komende tijd dan ook resulteren in hogere prijzen, zo verwacht de private bank.

  Valutamarkten voelen impact van monetair beleid

  Op de valutamarkten, ten slotte, resulteert het (verwachte) beleid van centrale banken in de nodige verschuivingen. Hierbij verwacht ABN AMRO MeesPierson minder renteverhogingen van de Fed en de ECB dan waar de markt nu op rekent. Dit is van neutrale invloed op de euro-dollarvisie van de bank. Wel heeft de oorlog in Oekraïne een negatief effect op de euro dit jaar. Voor 2023 verwacht de private bank echter dat het renteverschil tussen 10-jarige Amerikaanse en Duitse staatsobligaties beduidend minder zal worden.

  Dit zal de euro in 2023 waarschijnlijk een duwtje in de rug geven ten opzichte van de dollar. ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar prognose van EUR/USD 1,05 voor eind 2022; voor eind 2023 is de raming eind april opwaarts bijgesteld, tot EUR/USD 1,10.