'Plannen Hugo de Jonge hebben effect op de waarde van woningbeleggingen'

Hugo de Jonge heeft de afgelopen maanden een pakket aan maatregelen aangekondigd om de betaalbaarheid van huurwoningen te waarborgen en huisjesmelkers van de markt te weren. De regulering van de middenhuur, verhoging van de overdrachtsbelasting naar 10,1 procent voor niet-woningen en woningen ten behoeve van verhuur, de cap op de WOZ-waarde en daarnaast het loskoppelen van inflatie en huurverhoging zijn de belangrijkste initiatieven.

Verkeerde timing

We hebben eerder te maken gehad met een stijging van de overdrachtsbelasting. Per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting voor niet-woningen en woningen ten behoeve verhuur gestegen van 2 procent naar 8 procent. Op dat moment was er sprake van een sterk opgaande markt, waarin deze maatregel heeft geleid tot afvlakking van de waardeontwikkeling in de eerste twee kwartalen van 2021.

Het nieuwe pakket aan maatregelen komt echter op een moment dat er sprake is van hoge bouwkosten, stijgende rentes en afvlakkende transactieprijzen van woningen. Dit zorgt momenteel voor een ander marktsentiment en een hoger risicoprofiel bij beleggers. Als alle voorgestelde maatregelen doorgang vinden, zal dit op termijn resulteren in een correctie op de waarde van woningbeleggingen.

Correctie op de waarde

De maatregelen van minister De Jonge zullen effect hebben op de inkomsten van beleggers. Daarnaast stijgen de terugkerende lasten door de sterk stijgende bouw-, onderhouds- en rentekosten. Dit zorgt ervoor dat rendementen verder onder druk komen te staan en er een correctie op de waarde van vastgoed in het verschiet ligt.

Richard Pietersen is Managing Director bij MVGM Vastgoedtaxaties.