Biodiversiteit: oplossing gezocht voor het volgende grote klimaatprobleem

Wat is de invloed van de afname van biodiversiteit op onze wereld en wat kunnen beleggers doen om dit proces tegen te gaan? Op die vragen zoekt Pictet Asset Management als onderdeel van het Impact Partners-consortium de antwoorden.

Het verlies van biodiversiteit geldt na de opwarming van de aarde als het grootste klimaatrisico voor onze planeet. Er zitten echter sterke verschillen tussen de wijze waarop beide uitdagingen aangepakt kunnen worden. Met de huidige technologie is het goed mogelijk om in beeld te krijgen hoeveel CO2 en andere broeikasgassen er vrijkomen bij allerlei bedrijfsprocessen. Ook kan er een goede inschatting gemaakt worden van de indirecte klimaatimpact, via toeleveranciers, klanten en andere bedrijven in de productieketen. Dit soort inzichten en meetmethodes ontbreekt echter op het vlak van biodiversiteit.

Daar moet het het Mistra Biodiversity Finance (BIOFIN) programme verandering in brengen. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de biodiversiteitsimpact van bedrijven gemeten en beïnvloed kan worden. Tevens komt er aandacht van de rol die de financiële wereld kan spelen bij de biodiversiteitsproblematiek. Mistra (de Zweedse Stichting voor Strategisch Milieuonderzoek) heeft €5 miljoen aan onderzoeksmiddelen toegezegd.

Innovatief denken en de prijs van niets doen

Het initiatief staat onder toezicht het Stockholm Resilience Centre (SRC) aan de Universiteit van Stockholm. Deze organisatie heeft in de wetenschappelijke wereld veel bekendheid gekregen als ontwikkelaar van het planetary boundaries-model. Pictet AM gebruikt dit model al jarenlang om de milieukosten van economische activiteiten beter te begrijpen.

Het track record op het vlak van ‘innovatief denken’ in duurzame financiering is een belangrijke reden waarom Pictet AM als enige vermogensbeheerder is uitgenodigd om zich aan te sluiten bij BIOFIN programma. Als impact partner gaat Pictet AM beleggingsanalyse leveren aan het onderzoek.

Dankzij deze vooruitgeschoven rol kan Pictet AM mogelijk ook voorop lopen met de ontwikkeling van nieuwe tools en analysemethodes, zodat ook de impact op biodiversiteit meeweegt in beleggingskeuzes. De kans is groot dat overheden in de toekomst nieuwe regels introduceren voor het behoud van biodiversiteit, net zoals bijvoorbeeld gebeurt op het vlak van klimaatverandering. De prijs van niets doen en afwachten is namelijk enorm hoog. De verwaarlozing van natuurlijke ecosystemen, zou de wereldeconomie tegen het midden van deze eeuw volgens schattingen van het World Wildlife Fund de wereldeconomie 10 biljoen dollar kunnen kosten.