Obligaties die zorgen voor een betere wederopbouw

Er wordt gezegd dat het bouwen aan een duurzame economie een technologisch probleem is. Dat is het niet. De wereld beschikt over voldoende broeikasgasreducerende technologieën, zoals hernieuwbare brandstoffen, koolstofafvang en energieopslag. Wat er ontbreekt, is kapitaal. Volgens het Internationaal Energieagentschap zullen alleen al de investeringen in schone energie tegen het einde van dit decennium moeten stijgen tot 4 biljoen dollar per jaar om de opwarming van de aarde onder controle te houden. Dat bedrag kan in werkelijkheid alleen van de financiële markten komen. Vooral van obligatiebeleggers.

Kenmerken van ESG-obligaties

Esg bonds characteristics nl pictet

Bron: IIF vanaf december 2021

Gelukkig zijn er tekenen dat de vastrentende markt het aankan. Effecten die rekening houden met milieu, maatschappij en governance (ESG) zitten in de lift.

Groene vastrentende effecten met specifieke vereisten voor het gebruik van de opbrengst, duurzaamheidsobligaties waarvan de coupons gekoppeld zijn aan de milieuprestaties van de emittent en sociale obligaties die onderwijsprogramma's financieren, zijn slechts enkele voorbeelden van de innovatieve structuren die ernaar streven mainstream beleggingen te worden. De beleggers reageerden tot nu toe enthousiast. In 2021 werd meer dan 1,1 biljoen dollar aan nieuwe duurzame obligaties met succes geplaatst, waardoor de ESG-obligatiemarkt ruim boven de 2 biljoen dollar uitkwam. Onderzoek uitgevoerd voor Pictet door het Institute of International Finance toont aan dat de uitgifte tegen 2025 jaarlijks 4,5 biljoen dollar per jaar zou kunnen bedragen.

Hoewel het grootste deel van dat kapitaal in de ontwikkelde wereld zal worden opgehaald, zou ook een redelijk bedrag in de vorm van ESG-obligaties van opkomende markten moeten komen. Voor opkomende economieën is private financiering van cruciaal belang om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties tegen 2030 te halen.

Maar om duurzame obligaties mainstream te maken, moet er over verschillende obstakels worden onderhandeld. De eerste prioriteit zijn universele regels en normen. Momenteel verschillen de labeling en certificering van duurzame obligaties aanzienlijk van land tot land, terwijl inspanningen om de openbaarmakingsvereisten te harmoniseren niet veel succes zijn hadden.

Een analyse van de ESG-effecten met de langste staat van dienst – groene obligaties – wijst op andere mogelijke afwegingen. Groene obligaties hebben een rendement opgeleverd dat vergelijkbaar is met dat van niet-groene obligaties, maar ze worden verhandeld met een premie: hun rendement is doorgaans aanhoudend lager dan dat van traditionele effecten. Dat ondanks het feit dat groene obligaties minder liquide zijn. Uit onze analyse blijkt dat zulke effecten minder vaak, en in sommige gevallen veel minder vaak, worden verhandeld dan traditionele vastrentende waarden. Dat versterkt ons geloof dat kopers van groene en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties doorgaans institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsfondsen en staatsfondsen, zijn die de obligaties kopen en aanhouden. Dat toont echter ook dat de secundaire markt voor dergelijke obligaties niet matuur genoeg is om grote aan- of verkooporders op te vangen zonder aanzienlijke prijsverschuivingen.

Uiteindelijk is geen enkel obstakel onoverkomelijk. Als de wereldleiders echt naar netto nul streven, zullen ze erkennen dat kapitaal vrij moet kunnen stromen om deze ambities waar te maken. In de strijd tegen de klimaatsverandering kunnen obligatiebeleggers dan ook snel in de frontlinie komen te staan.

De cruciale rol van vastrentende markten in de ESG-revolutie