T. Rowe Price: Structurele uitdagingen dwingen beleggers tot nieuwe portefeuille-indeling/asset allocatie

 • De uitdagende marktomstandigheden en diepere structurele verschuivingen vragen om een nieuwe, frisse kijk van beleggers.
 • Ze moeten nieuwe manieren vinden om de impact van volatiliteit op aandelenportefeuilles te beperken en actief beheer te gebruiken om te profiteren van marktvolatiliteit.
 • De rol van staatsobligaties moet worden heroverwogen
 • Volgens T. Rowe Price zullen dergelijke ideeën beleggers helpen om verliezen te beperken en tegelijkertijd een reëel rendement te genereren.

  Er lijken vijf hoofdredenen te zijn voor de daling van de aandelen- en obligatiemarkten tot dusver dit jaar: (1) het versnelde tempo van de monetaire verkrapping door centrale banken, (2) de aanhoudend hoge inflatie, (3) de bezorgdheid over de vertragende economische groei, (4) de verstoringen als gevolg van het strikte zero-COVID-beleid van China, en (5) de invasie van Rusland in Oekraïne.

  Markten ondergaan structurele veranderingen

  Een andere factor achter de onzekerheid is dat de markten tegelijkertijd verschillende structurele verschuivingen ondergaan: van gesloten economie door een pandemie naar heropening, van een lage en stabiele inflatie naar een hoge en volatiele inflatie, van een ultra-accommoderend monetair beleid naar verkrapping, van globalisering naar een focus op lokale toeleveringsketens, en van de hegemonie van de VS naar een herschikking van de machten. De wereld is nog herstellende van de schok van de pandemie en moet zich nu alweer buigen over een hele reeks nieuwe uitdagingen. Tijdens dergelijke structurele verschuivingen moeten beleggers en markten zich kunnen aanpassen - en deze aanpassing gaat meestal gepaard met onzekerheid en volatiliteit.

  Wat kunnen beleggers dan doen om in deze marktomgeving een positief voor inflatie gecorrigeerd rendement te genereren? Of, anders gezegd, waar kunnen ze het minste geld verliezen? Om deze doelstellingen te helpen verwezenlijken, heeft Yoram Lustig, Head of EMEA Multi‐Asset Solutions bij T. Rowe Price een aantal beleggingsideeën geformuleerd, die elk zijn opgebouwd rond een mogelijke beleggingsaanpak die in het verschiet ligt.

  1. Aandelenbeheer in tijden van volatiliteit

  Een aandelenblootstelling is de strategische hoeksteen van de meeste multi-assetportefeuilles, en T. Rowe Price is momenteel licht onderwogen in aandelen. Een geleidelijke opbouw van de aandelenblootstelling via dollar cost averaging om te vermijden dat één enkele aankoopprijs gewed moet worden en met een focus op meer achtergebleven sectoren, kan op lange termijn een rendement opleveren dat hoger uitvalt dan de inflatie. De markten houden nu al rekening met een veel grotere waarschijnlijkheid dat er negatieve gebeurtenissen zullen plaatsvinden dan zij in het begin van dit jaar deden. Dit zal de klap enigszins verzachten als dergelijke gebeurtenissen zich voordoen. Omgekeerd kunnen sommige cyclische sectoren een hogere koers noteren als worst-casescenario's kunnen worden afgewend.

  Voor beleggers die echt voor de lange termijn kiezen, is en blijft beleggen in aandelen een van de beste manieren om aantrekkelijke rendementen te genereren. Maar om de lange termijn te bereiken, moeten beleggers de korte termijn overleven. Totdat sommige onevenwichtigheden die de markten beïnvloeden zijn verdwenen, zal de volatiliteit waarschijnlijk aanhouden.

  2. Heroverweging staatsobligaties

  Na de recente stijging van de rendementen is er wellicht meer ruimte voor staatsobligaties om hun traditionele rol van veilige havens weer op te nemen. Daarnaast zijn inflatiegerelateerde obligaties een van de weinige activa die kasstromen bieden die toenemen in lijn met de inflatie. Door de hogere rendementen is de ‘prijs’ van veiligheid gedaald. Een van de redenen voor de zwakte van de aandelenmarkten in 2022 is dat staatsobligaties aantrekkelijker zijn geworden. Sommige beleggers, die tevreden zijn met een bescheiden maar voorspelbaar nominaal rendement, zijn van risicovollere aandelen overgestapt op obligaties.

  Als de inflatie aanhoudt, de economische groei solide blijft en de centrale banken hun beleid blijven verkrappen, kan de rente op staatsobligaties blijven stijgen en kunnen staatsobligaties een negatief totaalrendement opleveren. Toch zouden portefeuilles met een evenwicht tussen aandelen en obligaties goed moeten presteren, omdat de winsten uit aandelen in deze omstandigheden waarschijnlijk groter zullen zijn dan de verliezen uit obligaties. Aan de andere kant, als de inflatie afneemt, de groei vertraagt en de centrale banken hun verkrappend beleid staken, kunnen obligaties positieve rendementen genereren en het aandelenrisico spreiden.

  3. Evenwicht tussen markt- en actief risico

  De aandelen- en obligatiemarkten hebben de afgelopen twee decennia een sterke opleving gekend. Vaak volstond exposure aan de index om de gewenste rendementen te genereren. De huidige inflatie van ongeveer 8% verslaan is een veel grotere horde. Zelfs als de aanbodproblemen afnemen en de geopolitieke spanningen verminderen, zijn de inflatieverwachtingen sterk gestegen - de verwachte inflatie in de VS is ongeveer 3% per jaar in de komende vijf jaar. Er kan een extra stimulans nodig zijn om in dit klimaat een positief rendement na inflatie te behalen.

  De volatiliteit van aandelen was tussen 2013 en 2020 laag, maar is daarna toegenomen, wat meer mogelijkheden biedt voor actief beheer om waarde toe te voegen. Voor bekwame actieve beheerders is volatiliteit een vriend. Volatiliteit creëert kansen, vooral wanneer de prijsspreiding tussen beleggingen en prijzen van intrinsieke waarden wegdrijven.

  Aanpassen aan een moeilijker klimaat

  Het beleggingsklimaat is uitdagender geworden. Nieuwe marktomstandigheden onder nieuwe regimes vereisen een nieuwe manier van denken. T. Rowe Price denkt dat beleggers een periode tegemoet gaan van lagere marktrendementen, minder voorspelbare inflatie en hogere volatiliteit. De oude manieren van beleggen kunnen plaats maken voor nieuwe.