AXA IM: Marktrentes zullen stabiliseren

De marktrentes zouden op de huidige niveaus moeten kunnen stabiliseren, niet noodzakelijk omdat de inflatie daalt, maar omdat de markten ervan uitgaan dat de centrale banken uiteindelijk meer belang zullen hechten aan groei en stabiliteit dan aan een snelle terugkeer van de inflatie naar 2%. Dit is nog meer het geval wanneer een groot deel van de inflatie te maken heeft met iets waar ze niets aan kunnen doen.

Dat zegt Chris Iggo, CIO Core Investments bij AXA Investment Managers.

De beleggingsstrateeg blijft dan ook bij zijn eerdere verwachting dat de staatsobligatiemarkten begin juni de bodem hebben neergezet. Dit zou verdere verliezen op de vastrentende markten moeten beperken, al zullen de relatieve prestaties van credits waarschijnlijk nog een poosje negatief blijven.

Maar zelfs in de bedrijfsobligatiemarkten zijn er positieve punten - de gemiddelde obligatiekoersen zijn zeer laag en de carry is verbeterd. ‘Obligaties zullen worden afgelost tegen of dichtbij pari en als ze vandaag worden verhandeld tegen 90 cent, is dat een gezond rendement. Nieuw uitgegeven obligaties zullen aantrekkelijker coupons hebben en daarmee een bron van inkomsten vormen voor beleggers.’

Desalniettemin blijft Iggo waakzaam, vooral ten aanzien van Europese aandelen vanwege de geopolitieke risico's en structurele zwakheden in de muntunie. ‘Dus zelfs als Europese aandelen goedkoper zijn ten opzichte van de VS, is er nog steeds sprake van een neerwaarts risico. Daarnaast kunnen de Europese wanbetalingen toenemen als bedrijven gedwongen worden hun energieverbruik drastisch te verminderen. Minder energie betekent minder productie met als gevolg minder inkomsten.’

Een recessie creëert echter ook kansen voor beleggers. Zodra er herstel gloort, zullen kwaliteits- en op groei gerichte aandelen en high yield obligaties de higher bèta bets zijn.