Herstel van small- en midcaps?

Philbert Veissieres, small- & midcap-analist bij La Financière de l’Echiquier.

Wij zien een paradigmaverschuiving: de lange rente begint te dalen, waardoor de aandelenmarkt weer aantrekkelijk wordt, vooral voor small- en midcap groeiaandelen.

Het eerste halfjaar van 2022 betekende het einde van een lange periode waarin beursgenoteerde bedrijven profiteerden van een gestage rentedaling die gunstig was voor hun waardering. Uit vrees voor een aanhoudende en zichzelf in stand houdende inflatiestijging hebben de centrale banken gereageerd door flink op de rem te trappen. De verkrapping werd gevolgd door een zeer snelle rentestijging: de Duitse 10-jaarsrente steeg in zes maanden tijd van -0,2 tot +1,5% en de Amerikaanse 10-jaarsrente steeg in dezelfde periode van 1,6 naar 3,1%1.

Groeiaandelen met hoge waarderingsratio’s kregen de grootste klappen door deze rentestijgingen. Zo is de waardering van onze historische strategie die belegt in kleine en middelgrote Europese groei- en kwaliteitsbedrijven in zes maanden tijd weer terug op de waarderingsratio’s van eind 2017, op 13,9 keer EBITDA2. De kerncijfers voor de lange termijn van de bedrijven in portefeuille zijn niet veranderd, hoewel de marges of het groeimomentum op korte termijn onder druk kunnen komen te staan. Dit zien we nu nog niet, aangezien de gemiddelde winstverwachting voor deze strategie sinds het begin van het jaar licht naar boven is bijgesteld.

Terwijl de inflatie en de stijgende rente het nieuws de afgelopen maanden domineerden, zien we sinds een paar weken een paradigmaverschuiving met toenemende bezorgdheid over de wereldwijde economische groei. De draai van 180° in het monetaire beleid zou inderdaad de trend van de vraag kunnen omkeren, die tijdens de covidperiode te sterk werd gestimuleerd, wat heeft geresulteerd in grote onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod die deels oorzaak van de inflatie zijn. Dit fenomeen is al zichtbaar in de Verenigde Staten, waar veel retailers met winstwaarschuwingen komen als gevolg van voorraadvermindering en promotionele activiteiten in verband met de achterblijvende vraag.

Deze situatie geeft de centrale bankiers naar verwachting wat lucht, waardoor ze hun vooruitzichten voor een stijging van de korte rente neerwaarts zouden kunnen bijstellen. Bij dit nieuwe paradigma begint de lange rente te dalen, waardoor de aandelenmarkt weer aantrekkelijk wordt, vooral voor groeiaandelen.

Deze omgeving zou dus goed kunnen uitpakken voor onze strategie die belegd is in bedrijven die gedurende de hele cyclus financieel sterk, winstgevend en veerkrachtig blijven. De afgelopen jaren hebben ze bewezen in staat te zijn hun resultaten dankzij een succesvolle positionering op lange termijn te laten groeien3.

1 Bloomberg, 2022
2 Capital IQ
3 In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerkosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.