Titan Cement International publiceert sterke cijfers

Titan Cement International (TITC) kondigde vandaag haar resultaten voor het tweede kwartaal en halfjaar 2022 aan.

Geholpen door sterkere prestaties in het tweede kwartaal van 2022, overschreden de geconsolideerde inkomsten van de Groep voor de eerste helft van 2022 de drempel van 1 miljard euro. Ze bedroegen 1.035,5 miljoen euro, hetzij een stijging met 26,1% in vergelijking met de eerste helft van 2021. Dit weerspiegelt een solide vraag op de meeste markten, gekoppeld aan prijsverhogingen in alle landen en producten. De omzetgroei werd ondersteund door sterkere US$ en US$-gerelateerde valuta (in lokale valuta bedroeg de groei 21,3%). De EBITDA steeg in het tweede kwartaal met 7,1% tot 92,7 miljoen euro, terwijl hij in het eerste halfjaar van 2022 uitkwam op 139,1 miljoen euro, een daling met 2,5% die werd veroorzaakt door de sterke stijging van de energiekosten en de vrachttarieven, aangezien het effect van de prijsverhogingen in het eerste kwartaal nog niet volledig was opgetreden. De nettowinst na belastingen en minderheidsbelangen bedroeg 43,9 miljoen euro in het tweede kwartaal, 2,9% meer dan in het tweede kwartaal van 2021, terwijl de nettowinst in het eerste kwartaal 45,2 miljoen euro bedroeg tegenover 58,0 miljoen euro vorig jaar, als gevolg van het zwakke resultaat in het eerste kwartaal.

In het tweede kwartaal van 2022 bleef de verkoop sterk in alle regio's waar de Groep actief is. De Groep kon de in het eind van 2021 en in de eerste helft van 2022 aangekondigde prijsverhogingen doorvoeren om de voortdurend stijgende energie- en inputkosten te compenseren. De Groep volgt voortdurend de verschillende inputkosten op in deze volatiele omgeving en volgt een dynamisch prijsbeleid om de rentabiliteit te vrijwaren.

Hoofdpunten:

  • Sterke prestatie in het tweede kwartaal met een omzetgroei van 29% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 en herstel van de winstgevendheid. EBITDA en nettowinst na belasting over het tweede kwartaal boven het niveau van 2021.
  • Doorgevoerde prijsverhogingen herstelden de winstgevendheid doordat ze de cumulatieve kostenstijgingen inhaalden.
  • De omzet van de Groep groeide met 26% in H1 2022, met een verkoopcijfer van meer dan € 1 miljard (€ 1.035,5m) als gevolg van een reeks prijsacties sinds eind 2021. De sterke USD droeg bij tot de groei.
  • De EBITDA van 92,7 miljoen euro in het tweede kwartaal was 7% hoger dan in het tweede kwartaal van 2021, terwijl de EBITDA in de eerste helft van 2022 met 139,1 miljoen euro, 2,5% lager was dan in de eerste helft van 2021.
  • IAS 29 hyperinflatieboekhouding werd toegepast in Turkije waardoor niet-monetaire activa werden geïnflateerd. De goodwillwinst werd teruggedraaid door een bijzondere waardevermindering.
  • Digitale end-to-end Real-Time Optimizers (RTO's) in de cementproductie voltooid in beide fabrieken in de VS, wat leidt tot een hogere productie, lagere kosten en een verbeterde productkwaliteit en ecologische voetafdruk.
  • Aanzienlijke vermindering van de specifieke CO2-uitstoot met 5,6% in H1 2022, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, dankzij een lagere verhouding klinker-cement.
  • De veerkrachtige vraag op de sleutelmarkten leidt tot voorzichtig optimistische vooruitzichten voor de rest van het jaar, terwijl de onzekerheden en de volatiliteit van de markten blijven aanhouden.