SynPet Technologies kiest voor België om een wereldwijde groene revolutie in gang te trekken

Het cleantechbedrijf Synpet Technologies ontwikkelt een ecologisch proces voor de recyclage van alle soorten kunststofafval. Na een ontwikkelingsproces van jaren door een team van Amerikaanse en Turkse ingenieurs, en vervolgens een proof of concept op grotere schaal in een demonstratiefabriek in Istanbul (Turkije), heeft Synpet België gekozen om industrieel op te schalen.

SynPet Technologies brengt ecologische en economische hoop voor ons plastic afvalprobleem. Vandaag wordt wereldwijd slechts een miniem deel daarvan gerecycleerd; de rest wordt verbrand, begraven of, in sommige landen, aan zijn lot overgelaten omdat er nog geen betrouwbare oplossing bestaat om gemengd plastic afval te recycleren.

De innovatie van SynPet Technologies is geïnspireerd door de natuur: koolwaterstoffen zijn ontstaan door de afbraak van planten en dieren gedurende miljoenen jaren, onder specifieke vochtigheidsomstandigheden, druk en temperatuur.

Het door Synpet Technologies ontwikkelde proces ontbindt kunststoffen en andere verschillende soorten afval tot zuivere koolwaterstoffen met water als reagens, bij een specifieke druk en temperatuur in een vochtige omgeving. Aan het eind van het proces worden vier producten verkregen:

  • hernieuwbare olie (nafta) die nafta uit aardolie kan vervangen voor de productie van nieuwe kunststoffen en een echte circulaire economie kan creëren,
  • aardgas met een hoge calorische waarde dat kan worden gebruikt voor thermische en elektrische energie,
  • biochar dat kan worden gebruikt als meststof in de landbouw of als grondstof, bijvoorbeeld in cementovens ter vervanging van steenkool en ter vermindering van de algemene CO2-uitstoot,
  • en een vloeibare organische meststof indien de technologie wordt toegepast op materialen die stikstof, fosfor, enz. bevatten, welke aanwezig zijn in huishoudelijk afval en stedelijk zuiveringsslib.

"In het algemeen bestaat de grootste uitdaging bij de recycling van kunststoffen uit de kosten van het sorteren en reinigen van de verschillende soorten kunststoffen, en dan nog blijf je zitten met verontreinigde of niet-recycleerbare kunststoffen, die vandaag teruggaan naar de verbranding of de stortplaats. SynPet Technologies zou het tij kunnen keren en massale recyclage van 100% voor alle soorten plastic mogelijk kunnen maken", zegt Cem Özsüer, CEO van SynPet Technologies.

SynPet Technologies is ontstaan uit een aantal ontmoetingen en een gemeenschappelijke wens om goed te doen voor de planeet. Het concept, dat oorspronkelijk werd bedacht door een Amerikaanse onderzoeker, bestond erin dierlijk afval te verwerken tot hernieuwbare diesel. Het project leidde tot de productie van de eerste gecertificeerde hernieuwbare diesel in de VS, maar werd stopgezet toen de enige leverancier van input (een slachthuis) ermee ophield. Gelukkig had de ontwikkelde technologie de aandacht getrokken van Cem Özsüer.

Als burgelijk en milieu-ingenieur en derde generatie in het familiebedrijf in Turkije, richtte hij in 2014 SynPet Technologies op om een proces te ontwikkelen om ongesorteerd koolstofhoudend afval te recycleren tot nuttige producten. Met het succes van uitgebreide laboratoriumtrajecten en demo-activiteiten in de fabriek, die sinds januari 2016 operationeel is, was de volgende stap industrieel opschalen.

Een nieuwe competitieve circulaire economie voor olie

PVC-raamkozijnen, plexiglas, polystyreen, ABS en meerlagige kunststoffen, kunststoffen die als onmogelijk te recycleren worden beschouwd, zouden eindelijk kunnen bijdragen tot de circulaire economie. Dit is een belangrijke vooruitgang voor het milieu. De petrochemische industrie kan hier zowel toe bijdragen als van profiteren.

In tegenstelling tot andere procédés zoals pyrolyse of vergassing is het "TCP"-procédé van SynPet Technologies inderdaad uiterst efficiënt en is het grote concurrentievoordeel dat er geen sortering, droging of voorbehandeling van afval vooraf nodig is, in tegenstelling tot andere procedés (pyrolyse, vergassing). Het is ook ongevoelig voor water, dat voor andere technologieën een grote energiekost inhoudt.

Alle afval, ongeacht de kwaliteit ervan, komt in aanmerking. Zolang het koolstof bevat, is het proces in staat het te verwerken. Bijgevolg zouden gerecycleerde materialen geen extra productiekosten mogen hebben in vergelijking met niet-gerecycleerde grondstoffen. Zo zou de circulaire nafta die uit gemengd kunststofafval wordt geproduceerd, op de markt kunnen worden gebracht tegen dezelfde prijs als nafta uit aardolie. Bovendien blijkt uit studies over de koolstofvoetafdruk dat met elke ton plastic die door SynPet Technologies wordt verwerkt, bijna 2 ton CO2-uitstoot kan worden vermeden. Dat is te danken aan het feit dat de grondstof waar SynPet zich op richt niet-recycleerbare vuile kunststoffen zijn, die naar een verbrandingsoven zouden zijn gestuurd, alsmede het feit dat door circulariteit de kunststoffen die worden geproduceerd uit de Circulaire Nafta van SynPet de winning en raffinage van nieuwe ruwe olie voorkomt.

Dit zijn sterke argumenten die de invoering van grootschalige recycling van kunststoffen kunnen versnellen en de koolstofvoetafdruk van toekomstige klanten kunnen verkleinen.

Cleantech wil zijn eerste eenheid op industriële schaal bouwen in België

Een demonstratieproductie-eenheid van 15 ton draait sinds 2016 in de buurt van Istanbul in Turkije. Het is getest en gevalideerd door het Duitse certificeringsbureau TÜV-SUD en verschillende petrochemische bedrijven. Nu is het bedrijf klaar om in België industrieel op te schalen.

"We zijn ervan overtuigd dat België de ideale plaats is om ons innovatievermogen te tonen," zegt Cem Özsüer. "Het land beschikt over een uitgebreide industriële infrastructuur en knowhow. Het ligt dicht bij de grote oliecentra en grenst aan grote Europese landen waar veel afval wordt geproduceerd. Het is echt het centrum van Europa. Vertegenwoordigers uit alle landen zullen het waarschijnlijk bezoeken. Om hen een bezoek te kunnen brengen aan onze eerste industriële eenheid zou erg voordelig zijn".

De eerste commerciële fabriek die zal worden gebouwd, zal in Genk worden gevestigd, met een geraamde capaciteit van 180.000 ton per jaar aan gemengd plastic afval. SynPet wil kunststoffen aankopen en verwerken die anders alleen in verbrandingsovens of op stortplaatsen terecht zouden komen. Dat geeft het bedrijf een grote voorsprong op anderen. De mogelijkheid om vuile kunststoffen te verwerken, zoals shredderresidu van het versnipperen van auto's, zal SynPet een voorsprong geven op de concurrentie als het gaat om het veiligstellen van grondstoffen.

Met toezeggingen op lange termijn van zowel leveranciers van grondstoffen, voornamelijk mechanische recycleerders, als petrochemische bedrijven om de Circulaire nafta te kopen, heeft SynPet ook een zeer gezonde en solide business case.

Ook voor opkomende landen een oplossing

In landen waar weinig verbrandingsovens en geen selectieve sortering zijn, zou het proces van SynPet Technologies deze kunnen vervangen door huisvuil, dat onvermijdelijk een grote hoeveelheid koolstof bevat, als grondstof te gebruiken.