T. Rowe Price: De technologische transformatie van de gezondheidszorg heeft een enorm beleggingspotentieel

- Jarenlang onderzoek werpt vruchten af met de snelle verspreiding van mRNA-vaccins en andere klinische vorderingen.
- De nieuwe kennis van ziekteprocessen creëert nieuwe manieren om ziekteverwekkers te bestrijden.
- De toestroom van kapitaal naar de sector in de afgelopen jaren toont het belang van fundamenteel onderzoek voor beleggers.
- T. Rowe Price verwacht een golf van medische innovatie met veel beleggingspotentieel

Hoewel de wereld nog niet volledig is hersteld van de coronavirus-pandemie, is het opmerkelijke succes van het vaccinprogramma een mijlpaal in de geschiedenis van de medische wetenschap en de gezondheidszorg. Ziad Bakri, Portfolio Manager, Health Sciences Equity Strategy, bij T. Rowe Price ziet de snelle ontwikkeling van vaccins - vooral die waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe messenger ribonucleic acid (mRNA) technologie - als een onderdeel van een grotere verandering in het tempo van medische ontdekkingen. Volgens hem biedt de golf van innovatie die in het komende decennium wordt verwacht een scala aan mogelijkheden voor geduldige en selectieve beleggers.

De snelle ontwikkeling achter mRNA-vaccins

De ontwikkeling van zeer effectieve mRNA-vaccins tegen COVID-19 zou onmogelijk zijn geweest zonder de kennis van de DNA-structuur van zowel de mens als de ziekteverwekker. Met behulp van technologie van het toonaangevende gensequencingbedrijf Illumina publiceerden onderzoekers in China het volledige genoom van het nieuwe SARS-CoV-2-virus binnen enkele weken na de eerste gevallen. Binnen enkele dagen konden onderzoekers van Moderna en BioNTech, in samenwerking met Pfizer, de genetische code in hun software stoppen en mogelijke kandidaat-vaccins bedenken. Het resultaat was de snelste ontwikkeling van een nieuw vaccin in de geschiedenis.

"Moderna, Pfizer en BioNTech lijken nog maar in het beginstadium te verkeren van het optimaliseren van hun mRNA-ontwikkelingsplatforms” Ziad Bakri, Portfolio Manager, Health Sciences Equity Strategy, bij T. Rowe Price

Nieuwe inzichten en technologieën bieden uitkomst tegen tegen meer dan alleen virussen. Dankzij een beter begrip van hoe kanker en andere ziekten zich in het lichaam ontwikkelen, werken onderzoekers van verschillende biotechnologiebedrijven aan nieuwe technieken om ziektes te bestrijden. Sommige bedrijven boeken vooruitgang op het gebied van celtherapie, de engineering van immuuncellen om kanker te doden. Andere richten zich op gen-bewerking, het veranderen van DNA in een cel door middel van een speciaal ontworpen virus.

Andere veelbelovende innovaties in de zorgsector

Ook innovaties elders in de gezondheidszorg beloven patiënten gezonder te maken en bieden potentiële kansen voor beleggers. De digitalisering van de gezondheidszorg is wat dat betreft veelbelovend. Er ontstaan platformen om patiëntengegevens te verzamelen, waardoor meer gegevens kunnen worden verzameld en geanalyseerd, wat zou moeten leiden tot verbeteringen in gepersonaliseerde zorgplannen en therapieën. Wearables (elektronische apparaten die patiënten kunnen dragen, zoals activity trackers en smartwatches) en andere apparaten kunnen ook informatie over de patiënt via het internet versturen, waardoor artsen en zorgwerkers gealarmeerd worden wanneer chronische aandoeningen verslechteren. Zo kunnen CPAP-apparaten (continuous positive airway pressure) die op het web zijn aangesloten, artsen en verzekeraars een nachtelijk overzicht geven van het succes van een patiënt bij bijvoorbeeld het onder controle houden van slaapapneu.

Beleggers in de gezondheidszorg moeten vooral selectief zijn

Deze golf van innovatie in de gezondheidszorg, vooral in de biofarma, heeft geleid tot een wildgroei van kleine bedrijven die gebruik maken van innovatieve technologieën en therapeutische methoden, waarbij een groeiend aantal in een vroeg stadium van hun ontwikkeling de publieke markt betreedt. In de afgelopen jaren zagen we een explosie aan nieuwe bedrijven in de biotechsector. Dat resulteerde in een groei van ongeveer 200 beursgenoteerde biotechbedrijven naar meer dan 700. Snelle toegang tot kapitaal is essentieel voor het stimuleren van innovatie, maar het steeds groter wordende universum van beursgenoteerde bedrijven en de steeds snellere ontwrichting plaatsen beleggers voor uitdagingen.

Verwachtingen sector op korte termijn

Bedrijven in medische producten en hulpmiddelen lijken goed gepositioneerd om te profiteren van een sterkere vraag, nu de volumes voor algemene diagnostische procedures en operaties normaliseren – nadat er veel waren uitgesteld sinds het begin van de coronavirus-pandemie. Hoewel het tempo van het herstel op dit vlak zal variëren per type procedure en de mate van urgentie, zullen naar verwaching procedures en operaties opnieuw worden ingepland en in de komende jaren zullen de aantallen blijven toenemen.