Zoom op fondsen: Ecologiefondsen

Klimaatverandering en milieu zijn uitgegroeid tot een onmiskenbare trend op de financiële markten. En er worden regelmatig nieuwe beleggingsproducten rond deze thema's gelanceerd.

De oudste fondsen die zich bezighouden met milieu-uitdagingen hebben een trackrecord van ruim tien jaar. De producten die al zo lang meegaan, hebben doorgaans een rendement op jaarbasis van ruim 10 procent opgeleverd. In tegenstelling tot andere activaklassen, waar fondsen vaak zeer vergelijkbare posities innemen, hanteren groene fondsen meer diverse strategieën. Het kan bijvoorbeeld gaan om de weging van smallcaps, de sectorblootstelling of de weging van Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen.

Diverse benaderingen

Sommige beheerders zullen zich ook meer richten op bedrijven die oplossingen bieden voor verschillende milieuproblemen (zoals afvalwaterzuivering of hernieuwbare energie), terwijl andere fondsen eerder inzetten op bedrijven die zich ertoe verbinden hun CO2-uitstoot de komende jaren aanzienlijk te verminderen.

Het FFG Cleantech 2 fonds ten slotte belegt in dezelfde posities als de beursgenoteerde holding Quest For Growth, en heeft de meest geconcentreerde portefeuille (22 posities), met de grootste blootstelling aan Europa (meer dan 85% van de activa), mid-caps en de industriële sector. Alle fondsen in de peer group kregen van Febelfin het label Towards Sustainability.

Dankzij een goed trackrecord en de duurzaamheidslabels zijn deze producten bij beleggers populair geworden, met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard euro. Sinds het begin van het jaar zijn de producten in onze peer group echter gemiddeld met ongeveer 17% gedaald, wat het midden houdt tussen de prestaties van de S&P500-index (-20%) en de Euro Stoxx 50-index (-14%).

Gunstige trends

Gabriel Micheli (beheerder van het fonds Pictet-Global Environmental Opportunities) wijst erop dat deze slechte prestatie vooral te wijten is aan het eerste kwartaal van 2022. "De rentestijging heeft geleid tot een aanzienlijke sectorrotatie die ons parten heeft gespeeld. Sinds eind februari zijn onze prestaties echter in lijn met de rest van de internationale markten, en in het derde kwartaal deden we het zelfs beter dan onze benchmark.”

De prestaties van het fonds van Pictet Asset Management kregen vleugels dankzij vier belangrijke thematische trends die in de loop van het kwartaal positieve resultaten opleverden: de cloud economy (14% van de portefeuille eind september), systemen voor vervuilingscontrole (18%), energie-efficiëntie (29%) en afvalbeheer (20%).

"In de eerste maanden van het jaar hadden we onze blootstelling aan energie-efficiëntie afgebouwd door (onder meer) de problemen in de bevoorradingsketens, en namen we een meer defensieve houding aan door het gewicht van afvalbeheer te verhogen. Het afgelopen kwartaal hebben wij onze blootstelling aan de sector van de cloud economy verhoogd, gezien de waarderingen die sommige softwarebedrijven hadden bereikt.”

Nieuwkomers

De afgelopen jaren zijn ook er talrijke producten gelanceerd in dit marktsegment, waaronder fondsen als DNCA Invest Beyond Climate (ISIN: LU2254337392), Echiquier Climate & Biodiversity (ISIN: FR 0013517273) of Oddo BHF Green Planet (ISIN: LU2189930105) die nog geen trackrecord van drie jaar hebben. Terwijl de eerste twee fondsen resoluut inzetten op Europa (95 tot 100% van de activa onder beheer), mikt het fonds van Oddo BHF AM op industriële aandelen, waarbij Noord-Amerika ongeveer 60% van de activa vertegenwoordigt.

Nicolas Jacob (beheerder van het Oddo BHF Green Planet fonds) benadrukt dat de belangrijkste onderscheidende factor van zijn strategie is dat het aan het begin van het effectenselectieproces gebruik maak van artificiële intelligentie. "Elke drie maanden halen we de 6000 waarden in ons universum door een semantisch veld om de 300 bedrijven te vinden die het best bij ons universum passen. Sinds begin 2022 heeft het fonds een negatief rendement van -11% opgetekend, een van de beste prestaties in zijn categorie. "In januari hebben we onze blootstelling aan effecten die sterk rentegevoelig waren, afgebouwd.”

Vooruitzichten

Voor de komende kwartalen wijst Gabriel Micheli (Pictet AM) erop dat beleggers nu meer aandacht zullen hebben voor de recessierisico's. "Het huidige koersniveau biedt een aantrekkelijk instapmoment voor een strategie waarvan het rendement vrij conjunctuurbestendig zal zijn, aangezien het fonds voornamelijk belegt in bedrijven van hoge kwaliteit die blijven profiteren van verschillende structureel gunstige trends.”

Nicolas Jacob (Oddo BHF AM) wijst er van zijn kant op dat hij zich sinds het einde van de zomer is gaan herpositioneren op winstgevende technologiebedrijven waarvan de koersen sinds begin 2022 sterk waren teruggevallen. Alle vier de hoofdthema's van het fonds (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, behoud van natuurlijke hulpbronnen) zullen op lange termijn naar verwachting sneller blijven groeien dan het wereldwijde bbp. "Het verzoenen van de doelstellingen van energieonafhankelijkheid en klimaattransitie blijft een enorme steun voor deze segmenten. Dankzij de huidige situatie worden deze thema's alleen maar sterker.”