Veerkracht in tijd van polycrisis

Triodos Investment Management (Triodos IM) heeft haar Global Investment Outlook voor 2023 gepubliceerd. De vooruitzichten voor komend jaar worden gedomineerd door de veelheid aan crises waarmee de wereldeconomie momenteel wordt geconfronteerd: van de oorlog in Oekraïne tot de aftakeling van hele ecosystemen. In dit licht hebben de beleggingsstrategen van Triodos IM mogelijke oplossingen geformuleerd om ons economisch systeem om te vormen tot een systeem met meer veerkracht.

“De huidige mondiale situatie kan het beste worden getypeerd als een polycrisis”, zegt Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bij Triodos IM. “We zien meerdere, langdurige crises tegelijkertijd uitmonden in een moment van systeemrisico. Elke afzonderlijke crisis bemoeilijkt de oplossing van de andere. Ecosystemen staan op instorten, ons economisch systeem vertoont barsten en onze sociaal-politieke relaties staan zwaar onder druk. De gevolgen zijn toenemende onzekerheid, gebrek aan vooruitgang op de agenda voor duurzame ontwikkeling en een instabiele economie.”

Voor de Investment Outlook 2023 hebben de beleggingsstrategen van Triodos IM drie verschillende scenario's ontwikkeld voor zowel ontwikkelde economieën als opkomende markten: een basisscenario, dat de meest waarschijnlijke uitkomst weergeeft, naast een meer optimistisch en een meer pessimistisch scenario. In hun langetermijnvisie voorbij volgend jaar concentreerden ze zich op de transformaties die nodig zijn om uit de polycrisis te komen en een veerkrachtigere en duurzamere economie op te bouwen die welzijn voor iedereen oplevert.

Outlook voor ontwikkelde economieën

De vooruitzichten voor de ontwikkelde markten voor 2023 zijn somber. De veelheid aan crises heeft de zwakheden van ons economisch systeem blootgelegd, met als hoogtepunt een recordhoge inflatie in alle ontwikkelde economieën. Hoewel de inflatie naar verwachting zal dalen, wordt er geen vroegtijdige verlichting verwacht. Dit betekent dat een vertraging van de wereldwijde groei onvermijdelijk is, aangewakkerd door recessies in de meeste grote ontwikkelde economieën. De breedte en diepte van de vertraging zal grotendeels worden bepaald door de hardnekkigheid van de inflatie en de noodzaak van verdere monetaire verkrapping. Hoe dan ook zal de ongelijkheid toenemen, terwijl de voortdurende overschrijding van onze planetaire grenzen om onmiddellijke beleidsactie vraagt. Dit vereist een geïntegreerde beleidsaanpak die stuurt op een veerkrachtiger systeem: een systeem dat als basis dient voor een rechtvaardige samenleving met gezonde ecologische omstandigheden.

“Het sprookje van de onbegrensde monetaire stimuleringsmaatregelen is in duigen gevallen”, aldus beleggingsstrateeg Joeri de Wilde. “In 2023 zullen investeerders de realiteit zonder monetaire steun onder ogen moeten zien. Aangezien we weer een uitdagend jaar voorzien met verhoogde macrorisico's, zal de afwezigheid van stimuleringsmaatregelen duidelijk worden gevoeld in de vorm van een verhoogde marktvolatiliteit."

Outlook voor opkomende markten

Ook in 2023 zal de economische groei in opkomende markten onder de trend liggen. In veel landen zal de inflatie een hoogtepunt bereiken, maar over het algemeen zal deze boven de doelstellingen van de centrale banken blijven. Omdat de wereldeconomie waarschijnlijk aan een recessie zal ontkomen, is het tijd om de voorwaarden te scheppen voor de brede veerkracht die we nodig zullen hebben om een volgende wereldwijde crisis te voorkomen. Na twee wereldwijde schokken met ernstige negatieve overloopeffecten en steeds terugkerende natuurrampen, worden de opkomende markten geconfronteerd met een uitdagend landschap. Toch doorstaan sommige landen de storm beter dan andere. Niet alle landen worden in gelijke mate getroffen en sommige hebben zelfs een sterke opleving doorgemaakt. Maar ook wanneer landen zich herstellen, zijn vele van hen niet veerkrachtig genoeg of niet goed voorbereid om toekomstige schokken op te vangen of om de milieu-impact van het herstel te verminderen.

Beleggingsstrateeg Maritza Cabezas Ludena: “China en India hebben zich bijvoorbeeld dankzij hun hogere spaarbuffers in vergelijking met andere landen snel hersteld van twee wereldwijde crises. Zij hebben echter ook andere zorgen, waaronder politieke verdeeldheid en uitdagingen op het gebied van veiligheid, waardoor ze ondanks hun buffers toch minder veerkrachtig zijn.”

Langetermijn-outlook: veerkrachtig investeren in transities

Volgens de beleggingsstrategen van Triodos IM zijn er vijf transities nodig om uit de polycrisis te komen: een voedseltransitie, een grondstoffentransitie, een energietransitie, een sociale transitie en een welzijnstransitie. Hoewel deze als afzonderlijke transities kunnen worden gezien, zijn ze ook met elkaar verbonden en moeten ze in gezamenlijkheid worden gerealiseerd. Een energietransitie werkt immers niet als deze niet inclusief is en als we het gebruik van hulpbronnen niet verduurzamen. En een welzijnstransitie is niet succesvol als die wordt bereikt door de wereldwijde productie te verhogen, waardoor ecosystemen worden geschaad.

“Voor al deze transities moeten drie keuzes worden gemaakt”, aldus Hans Stegeman. “Wat moet worden afgebouwd, wat moet worden omgebouwd om bij te dragen aan een transitie en wat moet worden opgebouwd. Deze keuzes moeten ook door investeerders worden gemaakt om een transitie op gang te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om het aanwenden van kapitaal voor nieuwe technologieën en het helpen van bedrijven bij de transitie. Het gaat ook om het wegnemen van kapitaal uit zogenaamde stranded assets. En hoe eerder dat gebeurt, hoe sneller de transitie gaat.”