VanEck lanceert nieuwe ETF voor uranium- en nucleaire sector

• De VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF belegt in bedrijven uit de uranium- en kernenergiesector
• Beleggers kunnen de ETF gebruiken om te beleggen in een bedrijfssector die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de overgang naar een CO2-arme energievoorziening

Amsterdam, 8 februari 2023 - ETF-aanbieder VanEck noteert vandaag de VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF aan Deutsche Boerse Xetra. Met deze nieuwe ETF (Exchange Traded Fund) kunnen beleggers beleggen in bedrijven die actief zijn in de uranium- en kernenergiesector.

"Het verminderen van de CO2-uitstoot is een taak van mondiaal belang," zegt Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europe. "In deze context is uranium onlangs weer van groot belang geworden als koolstofarme energiebron. Mede gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen en het debat over de onafhankelijkheid van de Europese energievoorziening worden kernenergie als energiebron en uranium als grondstof steeds belangrijker.

De EU lijkt dit te erkennen en heeft onlangs kernenergie opgenomen in de klimaattaxonomie van de EU. Bovendien bereikten onderzoekers in de VS in december 2022 een doorbraak in kernfusie, waarbij voor het eerst in de geschiedenis meer energie werd opgewekt dan bij het fusieproces werd verbruikt. Deze toekomstige technologie, maar ook nieuwe benaderingen zoals smeltzoutreactors, zouden een zeer grote bijdrage kunnen leveren aan onze energievoorziening op middellange en lange termijn."

"Frankrijk, Europa's grootste producent van kernenergie, kondigde in 2022 aan dat het tegen 2050 minstens 14 nieuwe kerncentrales in gebruik wil nemen om het elektriciteitsnet te vernieuwen," voegt Kamil Sudiyarov, productmanager van VanEck, toe. "De Nederlandse regering heeft ook de bouw van twee nieuwe reactors aangekondigd om het land minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen."

Met een pure-play benadering wil de ETF in de toekomst alleen beleggen in aandelen van bedrijven die het grootste deel van hun omzet uit uranium of de nucleaire energie-infrastructuur halen. Het kan onder meer gaan om ondernemingen die betrokken zijn bij de bouw of het onderhoud van kerncentrales of die technologieën en diensten leveren aan de kernenergiesector. Ook bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en commercialisering van kernfusie- of smeltzoutreactoren kunnen in de ETF worden opgenomen. Wegens het gebrek aan liquide, pure-play bedrijven in het kernenergiesegment is de ETF momenteel echter ook belegd in bedrijven die minder dan 50% van hun omzet halen uit uranium en kernenergie.

Daarom volgt de VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF de MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index. In de index kunnen ook beursgenoteerde fondsen worden opgenomen die de contante koers van uranium volgen of in fysiek uranium beleggen. De ETF sluit bedrijven uit die zeer ernstige schendingen van sociale normen hebben begaan, die controversiële wapens verkopen of die bepaalde omzetdrempels in diverse kritieke sectoren, waaronder fossiele brandstoffen, overschrijden.

Aandelenmarktrisico: de koersen van de effecten van het fonds zijn onderhevig aan de risico's die verbonden zijn met beleggen op de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorziene koersdalingen. Beleggen in het fonds kan leiden tot verliezen.

Bedrijfstak- of sectorconcentratierisico: Het vermogen van het fonds kan zijn geconcentreerd in een of meer sectoren of bedrijfstakken. Het fonds kan onderhevig zijn aan het risico dat politieke, economische of andere omstandigheden een nadelige invloed hebben op de betrokken sectoren of bedrijfstakken en daarmee de waardeontwikkeling van het fonds in grotere mate negatief beïnvloeden dan wanneer het vermogen van het fonds zou zijn belegd in een breder scala van sectoren en bedrijfstakken.

Uranium nuclear etf