Columbia Threadneedle: Inflatie daalt eind dit jaar naar 3%

De afgelopen weken zijn de vooruitzichten voor de economische groei en de inflatie in zowel het Verenigd Koninkrijk en als in Europa aanzienlijk verbeterd, schrijft Steven Bell, hoofdeconoom van Columbia Threadneedle, in zijn wekelijkse marktcommentaar.

Volgens Bell komt dat grotendeels door de dalende aardgasprijzen en die laten inmiddels ook voor volgende winter een dalende trend zien. “Samen met de lagere inflatie zorgt dit voor meer consumentenvertrouwen. Mijn verwachting is dat de inflatie in het VK en Europa tegen het einde van het jaar daalt naar 3%.”

Betekent een lagere inflatie dan ook een lagere rente? Volgens Bell is dat helaas niet het geval. “Nu het effect van de stijgende energieprijzen wegebt, betekent een sterkere looninflatie dat de Bank of England (BoE) en de Europese Centrale Bank (ECB) het monetaire beleid strak moeten houden. Het is mogelijk dat de recessie op de woningmarkt in het VK tot hogere werkloosheid leidt en zo het werk van de BoE opknapt. Toch kan dit deels weer worden opgeheven doordat een lagere inflatie de kosten voor het levensonderhoud doet dalen. Tot nu toe was de looninflatie in Europa relatief laag, maar die is nu een versnelling hoger geschakeld. Ook de hypotheekrente steeg in de eurozone, maar het effect ervan is niet zo sterk als in het VK.”

Tot slot verwacht Bell dat Europa zal profiteren van de verbeterde vooruitzichten voor de wereldwijde groei. “Mijn verwachting was dat de VS inmiddels in een recessie beland zou zijn, maar de recente cijfers over de consumentenuitgaven en de werkgelegenheid blijven opmerkelijk sterk. En ook in China zijn de vooruitzichten door de heropening beter, constateert Bell. “Reden waarom ik de komende tijd weer rijen Chinese toeristen voor de Louis Vuitton-winkel in Parijs verwacht. En op de golfbanen van Schotland zal het aantal golfers met een Amerikaans accent ook toenemen.”