UBS AM: Wereldwijde economische groei wordt gedreven door herstel China

De heropening van China is dit jaar de belangrijkste steun in de rug voor de wereldwijde economische groei. Dat zegt Evan Brown, hoofdstrateeg bij UBS Asset Management in zijn laatste Macro Monthly. “Daarom hebben beleggingen die gelieerd zijn aan de Chinese economie, zoals aandelen uit opkomende markten en cyclische sectoren, de voorkeur.”

Volgens Brown lukt het de Chinese president Xi Jinping om dit jaar zijn beleidsdoelen grotendeels te bereiken. “Waar het de afgelopen jaren ging om het zero-covid beleid en het aanpakken van excessen in de vastgoed- en technologiesectoren ziet hij nu in dat het draait om het leggen van een solide fundering voor de economische groei in China.”

Afgelopen maand leken oplopende politieke spanningen roet in het eten te gooien, maar Brown denkt dat de heropening en de huidige Chinese groei niet in gevaar zijn. “De outflow uit beleggingen die gevoelig zijn voor ontwikkelingen in China was van tijdelijke aard. Het is meer een reactie op eerdere stijgingen in deze marktsegmenten en de markt is nu klaar om weer aan te trekken.”

De geopolitieke problemen zijn niet verdwenen, maar volgens Brown is het Chinese beleid nu vooral gericht op economische groei. “Ik verwacht niet dat president Xi dit in gevaar brengt door wapens te leveren aan Rusland en zich zo de woede van Europa en de VS op de hals te halen. Dit zou tot zware sancties leiden en de economische vooruitgang weer ongedaan maken.”

Volgens Brown markeert het jaar 2023 de terugkeer van China als een leider in plaats van een economische achterblijver. “Dit zal voor markten een sterke katalysator zijn, veel meer dan de geopolitieke onrust of het rentebeleid van de Federal Reseve de economie zal afremmen.”

De combinatie van het Chinese groeiverhaal en het feit dat in ontwikkelde markten een recessie in de eerste helft van 2023 werd vermeden, is een belangrijke reden waarom Brown cyclische aandelen prefereert boven groeiaandelen en aandelen uit opkomende markten in plaats van bijvoorbeeld Amerikaans papier.