"Een kortstondige correctie in maart”

David Kruk (La Financière de l'Echiquier) meent dat de komende weken turbulenter kunnen worden op de aandelenmarkten, en wijst op Europese small caps als interessante activaklasse.

Pierre Puybasset (woordvoerder van het beheerteam van La Financière de l'Echiquier) en David Kruk (hoofd van de trading desk van La Financière de l'Echiquier) hielden half februari hun webinar Au Coeur Des Marchés. Zij bespraken de gebeurtenissen van de maand en schetsten wat er in maart allemaal te gebeuren staat.

David kruk en pierre puybasset

Pierre Puybasset en David Kruk

Ondersteunende factor

David Kruk wijst erop dat de prestaties van februari relatief atypisch waren, waarbij de indices in de VS daalden terwijl de Europese large caps stegen. "In de herinnering van elke belegger is een outperformance van de Europese markten een rariteit. Deze stijging was zeer verrassend.”

Ondertussen lagen de bedrijfsresultaten in de lijn van de verwachtingen en bleef er geld vloeien naar de aandelenmarkten. "Momentumfondsen (CTA's) bleven posities innemen in Europa, maar ook in de S&P500 met het terugdraaien van shortposities die in januari (volgens Bloomberg) 300 miljard dollar bereikten. De traditionele fondsen hebben deze stijging ook gevolgd: het cashniveau in de portefeuilles is gedaald tot 5,2%, tegenover 7% enkele maanden geleden.

"Ik wil u een merkwaardig cijfer in herinnering brengen: als de S&P500 index in de maand januari 5% winst maakt, gaan de markten in de rest van het jaar meer dan 90% van de tijd omhoog.”

Inkoop van eigen aandelen

David Kruk wijst erop dat de in februari bekend gemaakte economische cijfers de inflatie weer onder de aandacht hebben gebracht, met hoger dan verwachte inflatiecijfers. "Enigszins tegenstrijdig waren deze cijfers echter niet van invloed op de inflatietoespraak van Jerome Powell, zodat de verwachtingen voor het beleid van de Federal Reserve de afgelopen maand slechts licht opwaarts werden bijgesteld. Daarom wordt nu verwacht dat de monetaire versoepeling begin volgend jaar zal plaatsvinden.

"We hebben een zeer sterke toename gezien van verzoeken om toestemming voor aandeleninkoopprogramma's, die drie keer zo hoog zijn als begin 2022", zegt Pierre Puybasset. "Dankzij dat geld zouden de beurzen de komende maanden moeten blijven stijgen, en dit verschijnsel wint ook aan kracht voor wat de Europese bedrijven betreft. "Dit is nog een factor die momenteel de trend op de Europese markten ondersteunt," bevestigt David Kruk. "Ook de grote brokers hebben hun groeiverwachtingen voor de Europese economie, maar ook voor andere regio's, opwaarts bijgesteld. Dit is goed nieuws voor de beurzen en de bedrijfsresultaten voor de komende maanden.”

Europese troef

De grote brokers blijven over het algemeen pessimistisch voor de rest van het jaar. "Zij verwachten nog steeds een sterker dan verwachte recessie als gevolg van de stijgende obligatierente, waarbij de bedrijfswinsten naar verwachting zwaar onder druk zullen komen te staan", aldus David Kruk. "Dat gezegd zijnde, ze houden deze pessimistische toespraken al vier maanden en er is niets gebeurd.

David Kruk merkt ook op dat de bedrijfswinsten momenteel beter evolueren in Europa, terwijl de VS een relatief dure markt blijft, met ook zeer gunstige economische verrassingen voor het oude continent. "De heropening van China is een andere positieve factor voor Europa, evenals de zwakte van de euro.

„Buitenlandse beleggers hebben zich zorgen gemaakt over de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor de Europese economische activiteit, maar nu worden ze geconfronteerd met de economische realiteit", zegt Pierre Puybasset. "De evolutie van de energieprijzen zal naar verwachting een risicofactor blijven in Europa, maar zal niet langer een factor zijn om in de gaten te houden voor de tweede helft van 2023.”

Small caps

Voor de komende maanden stelt David Kruk dat small caps superieur zouden moeten presteren als de Europese economie superieur blijft presteren. "Er gaapt momenteel een kloof tussen de vooruitzichten van kleine bedrijven en hun beursprestaties. Dit is het thema dat momenteel achterblijft bij de rest van de markt.”

Hij gelooft ook dat de aandelenmarkten zullen moeten consolideren om in de komende maanden weer te kunnen stijgen. "Ik verwacht echter geen aanhoudende correctie omdat er zekere veerkracht zit in de resultaten en de economische gegevens. Zodra de indexen 5% dalen, zouden we kopers moeten zien terugkeren naar de markten.”

Hij stelt echter dat er momenteel geen sterk thema is op de aandelenmarkten, met renteverlagingen die pas in 2024 komen en pas in de tweede helft van het jaar echt effect beginnen te hebben op de beurzen. "Met een risicovrije rente van 5% moeten we nu kansen zoeken op de markten om meer blootstelling te kunnen nemen aan overheidsobligaties.”