AXA IM: Rust bankensector terug, maar deposito’s blijven leeglopen

De rust lijkt teruggekeerd in de bankensector. Uit gegevens van de Fed blijkt dat kleine banken in de VS geen deposito’s meer verliezen. Maar, waarschuwt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group, “de depositobasis in de totale Amerikaanse banksector blijft afbrokkelen.”

Volgens de hoofdeconoom van AXA Group is de afwezigheid van slecht nieuws gedurende enkele dagen alles wat nodig is om een vertrouwenscrisis te stoppen, zelfs als de onderliggende problemen nog niet zijn aangepakt. “Dit zou wel eens kunnen gelden voor de ‘bankenstress’-episode. Maar niet alles is weer normaal”, stelt Moëc.

Bij de grote banken daalden de deposito's met $90 miljard, waarmee de kleinere positieve netto-instroom van de voorgaande week ruimschoots teniet gedaan werd. “Met andere woorden, de depositobasis van de totale banksector blijft eroderen, terwijl de concurrentie van geldmarktfondsen aanhoudt. Meer mensen zijn zich nu bewust van het aanzienlijke verschil tussen de vergoeding op hun bankdeposito's en wat zij kunnen krijgen door hun cash naar geldmarktfondsen over te hevelen.”

Moëc ziet dat het fenomeen waarin deposito’s worden overgeheveld naar niet-banken niet uitzonderlijk is, maar een reactie op monetaire verkrapping. Hij betwijfelt echter of deze niet-banken alle door banken achtergelaten kredietruimte zouden kunnen opvullen. “In landen zoals de VS spelen banken een kleinere rol in de economie dan in Europa. Risicoaversie weerhoudt niet-banken er waarschijnlijk van om tijdens perioden van depositomigratie de achterstand volledig in te lopen.”