PGIM Fixed Income: Een nieuwe bull-markt in obligaties is aangebroken

Ondanks alle chaos in het eerste kwartaal lijkt één ding duidelijker: de post-corona bear-markt heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe bull-markt in obligaties, stelt Robert Tipp, Chief Investment Strategist van PGIM Fixed Income, een van ’s werelds grootste obligatiemanagers.

"De eerste drie maanden van 2023 waren het tweede kwartaal op rij in wat naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe obligatie bull-markt is. De bankencrisis heeft dan wel de onzekerheid vergroot, maar misschien ook iets positiefs geïntroduceerd voor zowel de economie als de markten, namelijk meer voorzichtigheid onder centrale banken."

Centrale bankiers kijken nu wellicht op een meer evenwichtige manier naar hun pogingen om de inflatie te temperen, omdat ze meer oog hebben voor onvoorziene risico's, vervolgt Tipp. "In het tweede kwartaal zullen de Fed en de markten waarschijnlijk een stap terug doen, zich bezinnen en ‘hergroeperen’, trachtend om het landschap na de val van Silicon Valley Bank te evalueren."

Fondsstromen

Toen de onophoudelijke stijging van de obligatierentes eind 2022 begon af te vlakken, gingen de geldstromen van obligatiefondsen snel over van uitstroom naar aanzienlijke instroom. "Een snelle analyse van de stromen in de afgelopen jaren suggereert zelfs dat, tenzij de rente snel stijgt of de volatiliteit de pan uit rijst, de fondsstromen over het algemeen positief zijn geweest en niet zo’n beetje ook. Dat gold zelfs voor 2020, toen de rentes extreem laag waren. Inmiddels zijn de yields aanzienlijk hoger en zouden sterke fondsstromen een belangrijke rugwind kunnen vormen nu de volatiliteit begint af te nemen."

Toch wijst de strateeg van PGIM Fixed Income op risico’s, zoals geopolitieke conflicten en internationale verdeeldheid naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Daarnaast zullen de markten in het komende kwartaal of twee te maken krijgen met het ‘moeras’ van een mogelijke default op Amerikaanse staatsobligaties. Op dit moment beschouwt Tipp deze risico's echter niet als heel dringend, “maar dat kan snel veranderen”.

Game on

Het is dus nog steeds ‘Game on’ voor obligaties, zegt Tipp, "maar verwacht dat de primaire rendementsaanjagers zullen roteren naarmate de door de rente gedreven rally in het eerste kwartaal plaatsmaakt voor het herstel van de spreads in het tweede kwartaal en de ‘herschikking’ van de spreads van sectoren en emittenten."