Overheidsobligaties zijn niet de enige veilige haven

Met de onrust in het wereldwijde bancaire systeem zijn de beleggers massaal in overheidsobligaties gestapt waardoor hun prijzen stijgen. Maar hoe zit het met de obligatiemarkt zelf? Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij ETHENEA Independent Investors, licht de situatie toe.

Bedrijfsobligaties in euro presteren sinds het begin van het jaar vergelijkbaar met overheidsobligaties. De risicopremies liggen gemiddeld weer op het niveau van begin dit jaar. In maart werd de daling van de premies van de eerste twee maanden van het jaar omgebogen. Bovendien presteerden emittenten van buiten de banksector beter en vertoonden zij ook minder koersschommelingen.

Maar de algemene economische situatie is wel veranderd vanwege de problemen en de noodverkoop van Credit Suisse. "De markt blijft rekenen op verdere renteverhogingen, maar de omvang kan lager uitvallen dan eerder werd verwacht. De banken worden restrictiever bij het verstrekken van leningen omdat de onzekerheid over de economische ontwikkelingen is toegenomen en herfinancieringen voor banken duurder en minder zeker zijn geworden", aldus Schmidt.

Hoewel volgens de ETHENEA-expert de Europese en Amerikaanse economieën zeer robuust zijn, kan de kwetsbaarheid van het wereldwijde banksysteem gevolgen hebben voor de wereldeconomie. “Het rendement van bedrijfsobligaties zal sterk bepaald worden door de ontwikkeling van de subgroep van financiële emittenten. Niet-financiële emittenten blijven zeer veerkrachtig omdat ze over aanzienlijke kasreserves beschikken, een stabiele vraag hadden en hun toeleveringsketens konden ontlasten", legt Schmidt uit. Daarom zijn in de huidige situatie zowel niet-financiële emittenten als overheidsobligaties veilige havens voor beleggers.

Elke beleggingsanalyse begint met de fundamentals van een bedrijf

"In 2022 zagen we dubbelcijferige verliezen bij twee bekende indices, de Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index en de Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index", merkt Schmidt op. Maar de Corporate Index deed het beter dan de Treasury Index vanwege het lagere renterisico en de kortere gemiddelde duratie van 4,59 versus 7,29. "Hoewel de risicopremies in de loop van het jaar stegen, deden bedrijfsobligaties het in het laatste kwartaal van 2022 beter dan overheidsobligaties. Met name speculatieve bedrijfsobligaties onder investment grade waren de beste keuze onder de slechte alternatieven vanwege de kortere looptijden en hogere coupons", aldus Schmidt.

Obligaties van vastgoedeigenaren klapten vorig jaar ook in elkaar omdat de bedrijfsmodellen sterk afhankelijk zijn van een goedkope en duurzame herfinanciering. "Toen die financieringsbron opdroogde, begonnen de beleggers hun obligaties af te stoten en schoten de rendementen omhoog", legt de fondsbeheerder uit. Van zodra de beleggers geloven in het vermogen van vastgoedbedrijven om betrouwbare financieringsbronnen te vinden, zou dat volgens Schmidt een aantrekkelijk instapmoment kunnen zijn.

Tot slot benadrukt de fondsbeheerder dat de beleggers zich ervan bewust moeten zijn dat niet alle bedrijven uiteindelijk zullen overleven. Daarom moeten de fundamentals van bedrijven het uitgangspunt vormen van elke beleggingsanalyse. "Een lichtpunt onder vastgoedeigenaren zijn bedrijven met magazijnen en sorteercentra in de boeken. Momenteel biedt de verhuur van dit type vastgoed de eigenaar een inflatiegeïndexeerde en relatief zekere kasstroom, aangezien de vraag naar magazijnen en distributiecentra hoog blijft en solvabele huurders in staat zijn hogere huren te accepteren," legt Schmidt uit.