T. Rowe Price: Bankencrisis VS drukt op small caps, maar biedt ook kansen

- De crisis in de Amerikaanse banksector en de snelle opname van spaargeld bij sommige regionale Amerikaanse banken had een forse impact.
- Voor small cap-beleggers was het oppassen: regionale banken vormen een belangrijk segment in de Amerikaanse small cap index Russel 2500.
- Weinig regionale banken lijken echter echt in de problemen te zijn gekomen; dat biedt kansen om ondergewaardeerde aandelen op te pikken.

In maart gingen alle alarmbellen af in de Amerikaanse banksector. Twee Amerikaanse banken, Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank (SBNY), vielen om nadat beide te maken kregen met een bankrun. Op het moment van schrijven heeft een handvol andere banken verhoogde liquiditeitsdruk ondervonden. Op 1 mei 2023 werd First Republic Bank (FRC) onder toezicht gesteld van de Amerikaanse toezichthouder en zijn vrijwel alle activa overgenomen door JP Morgan Bank.

De gevolgen van het omvallen van deze banken en de snelle opname van spaartegoeden bij sommige andere regionale Amerikaanse banken waren fors, stelt Curt Organt, Portfolio Manager, T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Strategy. Voor Amerikaanse beleggers in small caps zijn de recente ontwikkelingen relevant, aangezien regionale banken - er zijn er 216 opgenomen in de Russell 2500 Index - een belangrijk onderdeel vormen van het Amerikaanse small- en mid-cap (SMID) beleggingsuniversum.

Deze keer is liquiditeit het probleem, niet leningen

Een belangrijk onderscheid tussen de crisis waarmee SVB en SBNY in 2023 werden geconfronteerd, en wat er gebeurde tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 en 2009, is dat de huidige crisis werd gedreven door liquiditeitsproblemen en niet door problemen in de leningenportefeuilles van banken. De financiële crisis ontstond door stress in de leningenportefeuille die jaren duurde om op te bouwen. Zodra het probleem aan het licht kwam, konden banken vaststellen hoeveel kapitaal nodig was om het probleem op te lossen en vervolgens dat kapitaal aantrekken en de crisis relatief onder controle te krijgen.

Geen enkele bank kan de uitstroom van spaargeld waarmee ze te maken kan krijgen beheersen - noch de omvang, noch de timing. De hoeveelheid kapitaal die nodig was om de enorme hoeveelheid opnames waarmee SVB, SBNY en FRC werden geconfronteerd, te financieren, was meer dan kon worden opgehaald in de tijd die beschikbaar was.

Niet alle banken zijn hetzelfde lot beschoren

De media waren gericht op een handvol banken die onder extreme druk stonden, en de berichtgeving over de problemen die deze banken ondervonden is gerechtvaardigd gezien de dreiging van bredere effecten op het financiële systeem. Dat gezegd hebbende, is de realiteit dat een groot deel van het universum van de regionale banken niet te maken heeft gehad met materiële uitstroom van spaargeld. In de week na de ineenstorting van SVB en SBNY had een grote meerderheid van de regionale banken geen verandering in spaargeld gezien. Grotere banken, die worden gezien als "too big to fail", ontvingen tot op zekere hoogte extra spaargeld ten koste van de regionale banken, maar de verschuiving is tot op heden zeer beperkt gebleven.

Mislukkingen destabiliseren markten, maar bredere dreiging lijkt beperkt

In de nasleep van de recente onrust in de banksector, was een belangrijke vraag van beleggers: hoeveel blootstelling hebben Amerikaanse aandelenindices aan regionale banken? Het korte antwoord is dat het varieert, maar regionale banken drukken een grote stempel op Amerikaanse small- en midcap-indices.

De crisis in de Amerikaanse bankensector is zeker destabiliserend geweest - niet alleen voor de sector zelf, maar ook voor de bredere Amerikaanse en wereldwijde financiële markten. T. Rowe Price is er in dit stadium echter gerust op dat weinig regionale banken zijn blootgesteld aan de liquiditeitsrisico’s zoals ervaren door SVB en, recentelijk, FRC. Organt blijft daarom bankaandelen van betere kwaliteit die oversold zijn aantrekkelijk vinden. T. Rowe Price blijft een brede blootstelling aanhouden aan Amerikaanse small- en midcap-banken.