HET FONDS VAN DE MAAND: Pictet - Security

"Gunstiger voorwaarden voor de veiligheid"

Pictet - Security (ISIN: LU0270904781) is een van de producten waarmee Pictet Asset Management kan worden beschouwd als de grote pionier van de thematische fondsen op de Belgische markt, want de lancering van deze strategie gaat meer dan 15 jaar terug. Naast zijn lang trackrecord is het fonds ook een van de grootste commerciële successen van de Zwitserse beheerder, met een beheerd vermogen van meer dan 6 miljard USD en een viersterrenrating van Morningstar op basis van een meerrendement van 86% ten opzichte van de MSCI ACWI sinds de lancering. Terwijl Yves Kramer sinds 2006 aan het hoofd van deze strategie staat, kreeg hij in 2018 gezelschap van Rachele Beata en Alexandre Mouthon.

Hoog potentieel

Hij benadrukt dat veiligheid op lange termijn een veelbelovend thema blijft, een opportuniteit die op meer dan 500 miljard dollar wordt geraamd en die in drie grote subthema's is onderverdeeld: technologische veiligheid (cyberveiligheid, identificatieoplossingen, biometrie), fysieke veiligheid (controle van toegangspunten, luchtkwaliteit, biowetenschappen) en veiligheidsdiensten (bescherming van personen, bescherming tijdens elektronische betalingen).

"In feite is onze strategie zeer gediversifieerd, met een technologiecomponent die 27% van het beheerde vermogen vertegenwoordigt. De prestaties zijn historisch gezien vrij sterk in verschillende marktfasen.” Eind 2021 zette het fonds meer in op een economisch herstel en de heropening van de markten in afwachting van het einde van de COVID-epidemie.

Moeilijk jaar

Net als veel andere aandelenfondsen presteerden fondsen die beleggen in veiligheid in 2022 ondermaats. "De stijgende rente, gekoppeld aan problemen met de toeleveringsketen en de inval in Oekraïne, zijn bijzonder negatief geweest voor groeistrategieën zoals de onze", zegt Alexandre Mouthon.

Hij wijst erop dat inspanningen zijn geleverd om het fonds in 2022 minder conjunctuurgevoelig te maken, om de prestaties te stabiliseren, terwijl de blootstelling aan meer defensieve sectoren is verhoogd en de langetermijnblootstelling aan enkele geselecteerde cyclische aandelen is gehandhaafd. "De terugval van de multiples ondanks sterke bedrijfsfundamenten heeft een negatief effect gehad op onze portefeuille, ook al heeft het fonds al 17 jaar een outperformance ten opzichte van de MSCI. Het is namelijk pas de tweede keer in tien jaar (2016 en 2022) dat we ondermaats presteren ten opzichte van de MSCI World.”

Selectief herstel

Sinds het begin van het jaar heeft het fonds zich geleidelijk geherpositioneerd in de richting van meer cyclische aandelen, terwijl de blootstelling aan aandelen die kunnen profiteren van langere, veerkrachtigere cycli gehandhaafd blijft.

Terwijl sommige segmenten zich goed hebben hersteld (met name IT-beveiliging), hebben de segmenten die verband houden met consumentenproducten het nog steeds moeilijk vanwege hun meer cyclische profiel. "Bovendien moeten sommige keuzes in de portefeuille, met name in de gezondheidszorg, nog een prestatie leveren die meer in overeenstemming is met de groeiverwachtingen.”

Alexandre Mouthon wijst erop dat de resultaten voor het boekjaar 2022 over het algemeen in overeenstemming zijn met de marktverwachtingen, hoewel er voor 2023 vrij conservatieve indicaties zijn. "Wij zijn verrast door de veerkracht van de economie ondanks een moeilijke macro-economische context: 64% van de bedrijven presteerde beter dan verwacht in het vierde kwartaal, terwijl wij aan het begin van het jaar defensief waren gepositioneerd.”

Cash inzetten

Alexandre Mouthon benadrukt dat de strategie nu een "aanzienlijk herstelpotentieel" heeft, met een waardering die teruggevallen is naar veel aantrekkelijker niveaus. "In relatieve of absolute termen staan we terug op historische gemiddelden.”

Hij wijst er ook op dat het fonds een dubbelcijferig winstgroeipotentieel heeft, ruim voor de wereldwijde aandelenmarkt, en een sterke seculaire groei blijft zien rond het doelthema van de strategie. "Bovendien zijn de marges veerkrachtig gebleken bij stijgende inflatie, met potentieel voor verbetering in de komende kwartalen als gevolg van kostenbesparende inspanningen en sterk prijszettingsvermogen.