Het Amerikaanse schuldenplafond: staatsschuld en va-banquepolitiek

De impasse rond het schuldenplafond in Washington, D.C. trekt toenemend de aandacht van beleggers. Tot op heden hebben Amerikaanse wetgevers geen akkoord bereikt over verhoging van het schuldenplafond, wat al tot verstoring van een aantal markten heeft geleid. Omdat beide kanten van het politieke spectrum weten wat er op het spel staat, is betalingsverzuim onwaarschijnlijk. Maar, met een naderende deadline van 1 juni van het ministerie van Financiën, zet elke dag zonder oplossing aan tot meer volatiliteit op de markten, minder vraag naar Amerikaanse risicoactiva en mogelijk zelfs een recessie.

Amerikaanse wetgevers moeten besluiten of zij het schuldenplafond willen opschorten of verhogen. Doen zij dat niet, dan kan dit ertoe leiden dat de Amerikaanse overheid in gebreke blijft (en men gaat er in Washington prat op dat men dit nog nooit heeft laten gebeuren).

Sinds januari 2023 heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën “buitengewone maatregelen” ingevoerd om de snel kleiner wordende kloof tussen de staatsschuld en het schuldenplafond van $ 31,4 biljoen te dichten. Maatregelen waarvan het effect volgens Financiën tegen 1 juni is uitgeput. De aanzienlijke onenigheid tussen de Democraten en de Republikeinen over de voorwaarden voor het verhogen van het schuldenplafond zorgt voor een impasse in het Congres, wat de spanning onder beleggers steeds verder doet toenemen nu de deadline nadert.

Hoewel betalingsverzuim met grote gevolgen voor de wereldwijde financiële markten en verhoogde financieringskosten voor bedrijven en consumenten ondenkbaar is, kan een verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid, vergelijkbaar met wat er in 2011 plaatsvond, niet worden uitgesloten. Het stilleggen van overheidsdiensten, wat sinds 1995 vier keer is voorgekomen, is niet onwaarschijnlijk. Hoe het ook zij, alleen al de onzekerheid rondom het schuldenplafond kan leiden tot een verkoopgolf van Amerikaanse risicoactiva en mogelijk zelfs een recessie.

Dit is niet de eerste keer dat het federale schuldenplafond onder de loep ligt, al lijkt men vooralsnog hoopvol gestemd over een oplossing. Beleggers moeten echter rekening houden met toenemende volatiliteit op korte termijn als gevolg van deze chronische procedurele tekortkoming en het gevaarlijke spel dat de Amerikaanse wetgevers spelen.