Duurzame obligaties veren terug op

Door Camille Suh, Credit Portfolio Manager bij Lazard Frères Gestion

Camille suh
Camille Suh
Na een scherpe daling in 2022 groeide het volume duurzame obligaties in de eerste vier maanden van 2023 weer aan, ondanks de onrust in het bankwezen. De emissies bereikten 165,6 miljard dollar in Europa, tegen 124,1 miljard dollar tussen januari en april 2022.

Duurzame obligaties Groene obligaties waren goed voor een groot deel van de groei en stegen van 67,5 miljard dollar in 2022 tot 110 miljard dollar eind april. Ook de uitgifte van sociale obligaties steeg tot $ 24,9 miljard, tegen $ 23 miljard in 2022. Duurzaamheidsobligaties stegen van $ 11,9 miljard naar $ 14,5 miljard. Aan duurzaamheid gekoppelde obligaties (SLB's) kregen weliswaar een sterke impuls tussen januari en april 2022, maar zagen hun uitgiftevolume begin 2023 aanzienlijk dalen tot $ 16,2 miljard tegenover $ 21,7 miljard eerder.

De groei van de uitgifte van duurzame obligaties kan worden verklaard door een inhaaleffect als gevolg van de ongunstige marktomstandigheden in 2022. Door de hevige inflatiedruk en ongekende renteverhogingen was 2022 het slechtste jaar ooit in alle segmenten van de obligatiemarkt. Verschillende factoren zorgen dit jaar voor een opleving. Onder andere diverse regelgevende initiatieven van de EU en niet in het minst de groene kanteling van de ECB. Verder de sterke financieringsbehoeften van bedrijven, gunstige marktomstandigheden in januari en februari 2023 en een stijgende structurele vraag naar duurzame obligaties vanwege de beleggers.