Topkaders Dexia gedekt door schadeloosstellingsgarantie

De restbank Dexia verleent aan de leden van zijn directiecomité een schadeloosstellingsgarantie. De garantie is volgens de holding noodzakelijk om bekwame managers aan te trekken en in dienst te houden. Dat blijkt volgens de krant De Tijd uit het jaarverslag van de restbank.

Door de garantie zijn de directieleden gedekt tegen alle schadelijke gevolgen die ze door hun mandaat zouden kunnen lijden. Ook andere bedrijven maken gebruik van dergelijke waarborgen, maar bij Dexia ligt die situatie volgens de krant gevoeliger.

De directie van Dexia heeft immers de opdracht om de restbank te laten uitdoven zonder extra financiële lasten voor de Belgische en Franse overheid, de aandeelhouders van de holding.

Dexia wijst er wel op dat de dekking uiteraard beperkt blijft tot de gevolgen van legale activiteiten. Bij fraude of boetes wegens strafrechtelijke veroordelingen kan op de garanties immers geen beroep gedaan worden.

Bron: Express.be