Mainfirst houdt voorkeur cyclische bedrijven

Wat is uw mening over de relatie tussen bottom-up en top-down benaderingen, nu de markten internationaler worden?

Olgerdeichler
Olgerd Eichler
Voor onze fondsen hanteren wij een bottom-up benadering om potentiële outperformers te identificeren, ongeacht de specifieke sectorvisie. In een tweede stap doen we een tegencontrole om onze beoordeling verder te staven door middel van een macro- of top-down analyse. In een wereld van wereldwijde vrijhandel zijn er ontzettend veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden voordat we tot een conclusie komen. Er moet altijd worden nagegaan welke gebeurtenissen mogelijks wereldwijde gevolgen kunnen hebben zoals bijvoorbeeld een handelsoorlog of een andere crisis.

Heeft u een voorkeur voor bepaalde sectoren?

We hebben een uitgebreid begrip en een zeer goed netwerk als het gaat om Duitse en Europese bedrijven in het algemeen. We beschikken bijvoorbeeld over een diepgaande expertise binnen de industriële en financiële sector.

Welke waarderingsvariabelen hebben uw voorkeur?

We kijken naar alle gangbare waarderingsvariabelen. Wij geven de voorkeur aan bedrijven met een bovengemiddelde winstgroei en hoge rendabiliteitscijfers die de nadruk leggen op nettowinst en het genereren van cashflow. We willen participeren in de ontwikkeling van welvarende ondernemingen, dat wil zeggen een onderneming die waarde genereert voor haar aandeelhouders.

Ziet u naast waarde, kwaliteit en momentum nog andere dominante factoren?

In het algemeen zijn dit de belangrijkste beleggingsstijlen. We zien nog enkele andere drivers in sentiment, vooral wanneer de stemming onder de marktdeelnemers te optimistisch of pessimistisch is. We hebben graag een afwijkende mening en zijn echt actieve investeerder; eigenlijk is dit een noodzakelijke voorwaarde om bovengemiddelde rendementen te behalen. Daarnaast zien wij kwaliteit als een zeer belangrijk aspect bij het beleggen in aandelen. Wij beoordelen de kwaliteit op basis van onze diepgaande analyses van bedrijven.

Hoe probeert u het risico van uw portefeuille te minimaliseren?

Wij zijn zeer selectief in het toevoegen van nieuwe aandelen aan ons fonds. Pas na een zeer restrictieve en diepgaande analyse worden nieuwe bedrijven aan de portefeuille toegevoegd. We doen altijd ons uiterste best om fouten te vermijden - het is een van de redenen waarom we beter presteren dan de markt. Daarnaast hanteren we zeer hoge standaarden en volgen we de ontwikkeling van de aandelen en de bedrijven waarin we beleggen op de voet door gesprekken of ontmoetingen met het management en feedback van analisten, de pers, enz. We besteden ongeveer 70% of meer van onze tijd aan het opvolgen van dergelijke informatie. De rest van onze tijd besteden we aan het zoeken naar nieuwe potentiële beleggingen.

Bent u het ermee eens: het spreiden/diversifiëren van een portefeuille wordt moeilijker naarmate de markten internationaler worden?

Het is moeilijk om een onafhankelijke economie te hebben die niet beïnvloed wordt – in positieve of negatieve zin – door de wereldeconomie. Daarom raken marktbewegingen en portefeuilles over het algemeen meer en meer met elkaar gecorreleerd. We proberen dit te compenseren met eigenzinnige investeringen in bedrijven die we heel goed kennen en die vaak minder gevoelig zijn voor mondiale problemen.

Heeft u verschillende/afzonderlijke waarderingsmethoden voor micro-, small-, mid- en large-cap aandelen?

Onze kwaliteitsnormen en waarderingsmethoden verschillen niet afhankelijk van de grootte of de marktkapitalisatie. Wij zijn ons echter bewust van de lagere liquiditeit in kleine tot middelgrote ondernemingen.

Wat zijn uw tips voor 2019?

We zien nog steeds veel potentieel in cyclische bedrijven. Veel sectoren in deze sector handelen met zeer aantrekkelijke multiples, waarin al een groter potentieel voor een recessie aanwezig is, wat volgens ons niet het geval zal zijn.

Hoe probeert u waardevalkuilen te vermijden?

Zoals hierboven vermeld, zijn wij zeer voorzichtig en selectief als het gaat om het toevoegen van nieuwe aandelen aan onze portefeuille en onze langetermijnposities. In het algemeen bezitten wij enkel aandelen van bedrijven waarvan wij het management hebben ontmoet voordat wij tot aankoop overgingen. We zouden liever een tijdelijk goede prestatie van een risicovol aandeel mislopen als we er niet zeker van zijn. Aan de andere kant staan we heel dicht bij de bedrijven waarin we beleggen en zien we onszelf graag als langetermijnaandeelhouders en een beetje als sparringpartners. Een van de redenen voor het uitvoeren van diepgaande analyses is het vermijden van waardevalkuilen, die enkel op het eerste gezicht goedkoop blijken, omdat er meestal een reden is waarom dit het geval is.

Hoeveel posities heeft u normaal gesproken in uw portefeuille?

Meestal hebben we ongeveer 50 lijnen in het MainFirst Top European Ideas Fund - het fonds heeft echter een zeer geconcentreerde portefeuille met een top 20 die vaak meer dan driekwart van de portefeuille uitmaken.

Hoe dekt u waarderingsrisico's af?

In ons fonds zijn wij long-only aandelenbeleggers. MainFirst biedt echter ook andere producten aan die een hedgingstrategie toepassen. In het MainFirst Top European Ideas Fund willen we volledig belegd zijn, omdat we onszelf zien als vertegenwoordiger van de aandelenportefeuille van een belegger. We kijken daarom dus niet specifiek of we al dan niet contant geld moeten aanhouden en leggen de focus op in het vinden van excellente outperformers.

Bent u het ermee eens: benchmark denken is belangrijker geworden dan absoluut rendement?

Wij denken dat met de golf van ETF-investeringen steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat het genereren van alfa onmogelijk is. Daarom zijn ze tevreden met benchmarkrendementen. Het feit dat veel normale fondsmanagers niet al te anders willen presteren dan hun benchmarks - en mogelijk worden aangevallen wanneer ze actief beslissingen hebben genomen - verergert deze ontwikkeling nog meer.