De Nederlandse Staat heropent 3-jaarslening

Op dinsdag 9 juni 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 april 2018’. De kenmerken van de lening zijn als volgt:

Nederlandseobligatie

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers.

Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie naar minimaal € 15 miljard te brengen binnen 12 maanden na de eerste uitgifte. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.