‘Fundamental Indexation zorgt voor lagere vola’

De laatste jaren is er binnen het enorm groeiende smartbèta-universum nog steeds redelijk weinig aandacht voor Fundamental Indexation. Deze vorm van hybride beleggen (zowel actief als passief) werd ruim 10 jaar terug door Robert Arnott van Research Affiliates opgericht. Fundamental Indexation probeert door het, net als de klassieke indextrackers, in zijn geheel kopen van de index een optimale portefeuille neer te zetten.

Bryonlake
Bryon Lake

Klassiek ( ETF ) versus modern (Fundamental Indexation)

Waar de meeste indextrackers ervan uitgaan dat de markten niet te verslaan zijn is het uitgangspunt bij Fundamental Indexation dat dit wel zou kunnen. De klassieke indextrackers hebben als grondbeginsel dan ook dat de samenstelling van de doorgaans kapitaalsgewogen indices dan ook per definitie optimaal is. Dit wil zeggen dat er vanuit die optiek geen betere (of optimalere) samenstelling van de groep met indexcomponenten dan kapitaalsgewogen gebruikt kan worden.

Verder worden er bij de klassieke indextrackers en Fundamental Indexation in principe altijd alle aandelen uit de indices gekocht hetgeen direct zorgt voor een brede spreiding. Dit doet echter alleen opgeld indien kapitaalsgewogen indices ook daadwerkelijk breed gespreid zijn. De praktijk laat echter vaak zien dat kapitaalsgewogen indices enorm geconcentreerd zijn in een handjevol aandelen en dat de rest (het gros) amper meeweegt.

Zo wegen in de Nederlandse AEX -index Royal Dutch Shell , Unilever en ING Groep enorm zwaar terwijl de rest daarom fors minder weegt. Dito geldt ook voor de Bel20 en de S&P500 die ook maar door een handjevol aandelen gedomineerd worden.

Fundamental Indexation in het kort uitgelegd door Robert Arnott

Kapitaalsgewogen is suboptimaal

Daarentegen stelt Fundamental Indexation dat het suboptimaal is om portefeuilles op basis van marktkapitalisaties samen te stellen. Bryon Lake, van Invesco Powershares, stelt in een interview met Analist dat door eenvoudige ‘kwinkslagen’ zoals het lichtjes aanpassen van de gewichten van de aandelen portefeuilles een stuk kunnen verbeteren.

Voorbeelden van de variabelen zijn o.a. de omzetten, kasstromen en dividenden van bedrijven. Volgens Lake zorgt het hanteren van deze variabelen als gewichten, in plaats van het enkele marktkapitaalsgewogen beleggen, doorgaans voor veel betere rendementen. ”Het grote probleem bij kapitaalsgewogen indices is dat ze puur afhankelijk zijn van de prijzen van de aandelen”. aldus Lake.

Deze afhankelijkheid zorgt er volgens Lake direct voor dat aandelen met hogere koersen overgewogen worden en aandelen met lagere koersen onderwogen worden. ”Dit is als het ware een ‘koop hoog en verkoop laag systeem’ ” aldus Lake. Daarnaast stelt Lake dat hoe inefficienter de markten zijn, hoe meer koersafwijkingen er zijn, hoe beter Fundamental Indexation rendeert.

Meer spreiding zorgt voor lagere vola

Het feit dat mandjes met aandelen die op basis van Fundamental Indexation gewogen zijn meer spreiding hebben zorgt direct al voor een lager systematisch risico zo stelt Lake. Het blijkt dat op de langere termijn de portefeuilles die op basis van Fundamental Indexation zijn samengesteld het in 3 van de 5 jaar beter doen dan de klassieke kapitaalsgewogen trackers. Daarentegen constateert Lake dat bij sterke bullmarkten de klassieke kapitaalsgewogen mandjes het echter wel beter doen. Bij neergaande markten dalen de Fundamental Indexation mandjes juist weer minder hard dan de kapitaalsgewogen mandjes.

Kentering naar passief

Lake gaf verder aan dat er in de VS nog steeds een enorm overschot is aan actieve fondsen. Het aantal hiervan ligt rond de 11 duizend terwijl er amper 6 duizend primair genoteerde aandelen in de VS zijn. ”Beleggers zoeken nog steeds naar alternatieven voor de dure doorgaans underperformende beleggingsfondsen” aldus Lake. In de VS is de markt al behoorlijk geswitched van actief naar passief en ook voor Europa verwacht Lake dat dit zal gaan gebeuren.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
redactie@analist.nl

Copyright Analist.nl B.V..
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.