Leningen beter tot expiratie aanhouden

Het beleggen in obligaties kan prima vanuit het perspectief van een aandelenbelegger. In hoofdlijnen wijken de grondbeginselen van het aandelenbeleggen natuurlijk amper af van het obligatiebeleggen. Dit stelt Raphael Elmaleh van het Franse Keren Finance.

Bottom-up focus

Raphaelelmaleh
Raphael Elmaleh

Het meer als een buy & hold aandelenbelegger gedragen levert gedurende het aanhouden van de lening uiteraard rentezwiepen op maar op de lange termijn gaat het uiteraard puur om het eindrendement. Keren benadrukt dat ze puur als een bottom-up belegger te werk gaat en geen aanpassingen doet bijvoorbeeld voor asset-allocaties. “Wij zijn een pure high yield bottom-up belegger die kijkt of een bedrijf haar leningen kan voldoen en renterisico’s zijn voor ons van een veel lager belang”aldus Elmaleh.

Niet teveel op rente focussen

Elmaleh stelt dat de traditionele obligatiebeleggers eigenlijk teveel vanuit hun ivoren toren vooral op renterisico’s focussen. ”Natuurlijk is het renterisico belangrijk maar wij zien dit maar als één van de diverse punten waar we rekening mee moeten houden” aldus Elmaleh. Hij voegt er aan toe dat uiteraard niemand de toekomst en dus ook de rentestanden niet kan voorspellen. ”Laat staan op een termijn van 5 jaar of meer.

Mede om deze reden beperken we onze duration tot maximaal 5 jaar” aldus Elmaleh. De huidige rentes zijn weliswaar laag en Keren Finance verwacht dan ook zeker een stijging op termijn maar ze probeert hier niet op te anticiperen.

Naast de rentevoeten stelt Elmaleh dat ook de ratings van kredietbureau’s wel met een korreltje zout genomen moeten worden. Deze zijn volgens hem vooral terugkijkend en zijn vooral gericht op de mid- en large caps. Keren Finance probeert juist ondergewaardeerde obligaties uit het mid- en smallcapsegment te ontdekken en daar is de dekking qua ratings vrij beperkt.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
redactie@analist.nl

Copyright Analist.nl B.V..
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.