Standard Life bevreest voor harde landing China

Onderzoek van Standard Life Investments suggereert dat de grootste bedreiging voor de wereldeconomie momenteel China is. In de vandaag uitgekomen Global Outlook geeft Standard Life Investments haar visie op de oorzaken van de groeivertraging van de Chinese economie en kijkt verder dan alleen BNP -cijfers.

Vastgoed een groot gevaar

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Jeremy Lawson, Chief Economist bij Standard Life Investments, zegt: "Het tempo van economische groei in China is het laagst sinds de financiële crisis en gaat gepaard met snel dalende grondstoffenprijzen, afnemende export en een dramatische verslechtering van de nominale activiteit. Echter, de epicentra van China's economische problemen worden gevormd door de industrie en vastgoedsector.

Shanghai 300 index op 8 juli 2015

Shanghaiindex

Volgens Lawson is de groei van de industriële productie gedaald van 14% in 2011 tot ongeveer 6% in 2015, terwijl het industriële elektriciteitsverbruik achteruit holt. Verder neemt de Chinese handel met de buitenwereld af en investeringen in vastgoed - de belangrijkste aanjager van de economische groei tot vorig jaar - zijn teruggevallen.

Druk op GDP's door China

Een harde landing in China, dat 12% van het wereldwijde BNP en 18% van de wereldwijde industriële productie voor haar rekening neemt, zou natuurlijk een grote negatieve schok voor de wereldeconomie zijn, denkt Lawson: "Sommige landen zullen er veel last van hebben als China er niet in slaagt de economische groei te stabiliseren.

Op het gebied van grondstoffen zullen landen als Australië, Brazilië, Canada, Chili en Peru getroffen worden; op industrieel terrein zijn Hong Kong, Korea, Maleisië, Singapore en Taiwan het meest blootgesteld. Ontwikkelde economieën, zoals Duitsland, exporteren juist een aanzienlijke hoeveelheid kapitaalgoederen naar China."

Lawson vervolgt: "Er is ook goed nieuws – uit ons onderzoek blijkt dat de meeste opkomende markten nu in vergelijking met de jaren ’90 in een veel betere positie zijn om externe schokken te weerstaan, dankzij een verbeterd budgettair en monetair beleid."

Hervormingen

In het algemeen heeft de Chinese overheid het tempo van structurele hervormingen opgevoerd - het liberaliseren van het financiële systeem, het bestrijden van corruptie en het versoepelen van het begrotingsbeleid, zij het op een gerichte manier. Als gevolg daarvan verwacht Lawson dat het succes met het stimuleren van het BNP bescheiden zal zijn en de groei op de lange termijn lager.