Standard Life Investments: EM herstellen licht

In 2016 zal de groei in de opkomende markten iets aantrekken, vooral dankzij verbetering in Brazilië en Rusland. Maar net als dit jaar, blijven de lage grondstoffenprijzen, de zwakke buitenlandse vraag en de hoge schuldniveaus de grote uitdagingen waar opkomende markten voor blijven staan. Daar komt volgend jaar een een hogere rentestand in de VS nog eens bovenop, schrijft Alex Wolf, econoom opkomende markten bij Standard Life Investments, in de wekelijkse nieuwsbrief.

Alexwolf
Alex Wolf

Stabilisatie van de grondstoffenprijzen zorgt voor enige verlichting voor grondstoffenexporterende landen, zoals Rusland. Maar als geheel zullen de opkomende markten een zeer heterogeen beeld laten zien met uiteenlopende prestaties. De groeivertraging in China, de politieke en economische ineenstorting van Brazilië en de geopolitieke risico’s in het Midden Oosten zullen hun stempel blijven drukken op het wereldwijde economische sentiment en regionale prestaties.

Zwakkere valuta nodig voor EM

De afnemende groei beperkt de speelruimte voor versoepeling van het beleid in de meeste opkomende markten. Het budgettair beleid is relatief krap vanwege de hoge overheidsschuldniveaus en door de hoge particuliere schulden én de risico’s die gepaard gegaan met de normalisering van het monetaire beleid in de VS is de manoeuvreerruimte van de centrale banken beperkt. Er zijn structurele hervormingen nodig om de groei te stimuleren, maar met uitzondering van India, Mexico en China, stelden die tot nu toe teleur. Voor veel opkomende markten resteert niet veel meer dan een verzwakking van de eigen valuta.

Wel ziet Wolf tekenen dat de opkomende markten het dieptepunt achter de rug hebben. Productie PMI’s laten verbetering zien sinds september en de industriële productie lijkt de weg omhoog te hebben gevonden in het eerste halfjaar van 2015. De oorzaak van de krimp in handel en productie dit jaar, werd door China veroorzaakt en was groter dan de officiële cijfers beweren, vermoedt Wolf. Hij ziet daarom ruimte voor een cyclische verbetering, als de industriële activiteit terugkeert tot trendmatig niveau.

In China blijven risico’s onverminderd hoog, denkt Wolf, omdat de schuldniveaus blijven stijgen en de zwakke vraag zijn sporen begint na te laten in de financiële sector. Door enerzijds budgettair en monetair de economie te stimuleren om verdere groeivertraging te voorkomen en anderzijds hervormingen aan aanbodzijde door te voeren, bevindt China zich in een moeilijke spagaat en blijft het een van de grootste bedreigingen voor de opkomende markten in 2016.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.