Van Zeijl waarschuwt aandelenbeleggers

Qua mooie aandelenrendementen is de pijplijn nu wel behoorlijk leeg zo verwacht Corné van Zeijl, fondsmanager bij ACTIAM. De afgelopen decennia waren volgens hem absoluut prachtige jaren. Vooral de koersen van Europese staatsleningen staan op hun hoogste koersen ooit. Voor de komende jaren gaat de fondsmanager dan ook uit van forse lagere rendementen op zowel aandelen als obligaties.

Aandelenrendementencornevanzeijl

Lagere rendementen aandelen verwacht

Cornevanzeijl
Corné van Zeijl

Voor aandelen wereldwijd verwacht van Zeijl een rendement van 4,7 procent. Over de afgelopen 25 jaar lag dit nog 2 procent hoger. Van deze 4,7 procent is 2,7 procent afkomstig uit dividenden. Van Zeijl stelt dat aandelenrendementen op lange termijn nu eenmaal fors afhankelijk zijn van de bedrijfswinsten. De bedrijfswinsten zijn op hun beurt weer afhankelijk van de economische groei, maar die is nu tanende volgens hem. Die beperkte economische groei wordt vooral veroorzaakt door het afbouwen van schulden.

Iemand die spaart, consumeert niet. Daarnaast ziet Van Zeijl dat de marges van bedrijven vooral in de USA op een zeer hoog niveau zitten. Als Amerikaanse werknemers een hoger loon eisen en krijgen zullen deze marges onder druk komen. In Europa is er nog wel ruimte voor verbetering aldus Van Zeijl.

Voor obligaties verwacht de fondsmanager een nog grotere terugval: van een gemiddeld rendement van 8,1 procent over de afgelopen 25 jaar naar een rendement van 1,3 procent. Deze winst moet dan puur uit de couponbetalingen want qua opwaarts potentieel is de grens absoluut bereikt aldus Van Zeijl.

Wel optimistisch over vastgoed

Vastgoed biedt de beleggers nog wel kansen voor de beleggers volgens hem. Hij duidt daarbij op de relatief hogere dividenden die het gros van het totaalrendement zullen gaan bepalen. Van Zeijl voegt er nog aan toe dat de Nederlandse belegger die op dividendjacht gaat dit nog steeds het beste dichtbij huis kan doen. Dit niet alleen vanwege eventuele ingehouden dividendbelastingen maar ook vanwege het feit dat het dividendspectrum in Nederland qua breedte ruim voldoende is.

Dit artikel verscheen eerder in het Analist Journaal van oktober.