Pimco verwacht hogere Euro-rente

Het monetaire beleid van de grootste centrale banken zal dit jaar steeds verder uiteenlopen. Volgens vermogensbeheerder PIMCO moet de ECB waarschijnlijk het monetaire beleid in 2016 verder versoepelen, evenals de centrale banken in Japan en China. De Bank of England moet misschien – net als de Fed in de VS – de rente juist verhogen.

“We verwachten dat de inflatie zal toenemen van omstreeks 0% in 2015 tot zo’n 1% in 2016, met een zwakkere euro en lage olieprijzen”, aldus Andrew Bosomworth, hoofd portefeuillebeheer van PIMCO’s kantoor in München. “Maar bij het huidige monetaire beleid is het niet waarschijnlijk dat de kerninflatie herstelt naar een niveau dat overeenkomt met de definitie van prijsstabiliteit van de ECB.” Dat zou volgens Bosomworth betekenen dat de ECB de omvang en de snelheid van de kwantitatieve versoepeling opnieuw moet bepalen en mogelijk zelfs de huidige maatregelen uitbreiden.

Renteverhoging in VS en VK, monetaire versoepeling in Europa, China en Japan

PIMCO verwacht dat de Fed na de eerste renteverhoging in december de rente heel geleidelijk zal verhogen. PIMCO schat dat de neutrale beleidsrente (het niveau waarop de rente stimuleert noch remt) in de VS momenteel rond 2,5% ligt, in plaats van de 4,25% uit het verleden. PIMCO verwacht dat de Fed de rente vaker zal verhogen dan twee keer, zoals de markt nu verwacht. De Bank of England zal dit jaar, net als sommige andere centrale banken, de rente wellicht ook verhogen. Naast de ECB zullen ook andere grote centrale banken – zoals die van Japan en van China – waarschijnlijk het monetaire beleid verder versoepelen.

Terwijl de verschillen in monetair beleid toenemen, groeien ’s wereld grootste economieën steeds meer naar elkaar toe. PIMCO rekent voor de wereldeconomie op een groei van 2,6%, met een groei van 1,5% in de eurozone en van 2,0%-2,5% in de VS.

De monetaire verruiming blijft de groei van de kredietverlening positief beïnvloeden, en helpt in omliggende landen de verschillen in rentes (spreads) voor bancaire leningen te beperken. In het VK verwacht PIMCO een groei van 2% à 2,5% in 2016. Het belangrijkste risico zit in het mogelijke referendum over een ‘Brexit’. Portefeuillebeheerder Mike Amey: “We verwachten niet dat het gebeurt, maar een Brexit zou leiden tot een daling van het Britse bbp van 1% tot 1,5% in het jaar daarna.”

Voor China verwacht PIMCO een groei van zo’n 6% en een inflatie van ongeveer 2%. Volgens PIMCO heeft het land de wil en de middelen om de tragere groei het hoofd te bieden en de draai te maken naar een diensteneconomie gericht op binnenlandse vraag, al is dat een lastige opgave waarbij zich beleidsfouten kunnen voordoen.

Belangrijkste macro-economische en marktrisico’s in 2016

PIMCO wijst zijn vooruitblik ook op de belangrijkste risico’s in 2016 voor beleggers. Ten eerste de inflatie in de VS, die twee kanten op kan: ofwel een terugkeer in de buurt van het niveau dat de Fed als doel heeft gesteld, ofwel juist een teleurstellende daling. Daarnaast kunnen de grondstoffenmarkten net als in 2015 een belangrijke bron van volatiliteit zijn. Als derde risico geldt dat de opkomende markten een bron van volatiliteit kunnen blijven.

Ook noemt PIMCO het verschil tussen het monetaire beleid in de eurozone en Japan vs de VS, waarbij er twijfels zijn over de bereidheid, de mogelijkheden en de effectiviteit. Als laatste noemt PIMCO de afgenomen marktliquiditeit, die kan leiden tot hevige marktreacties op kleine veranderingen in informatie of beleid. De beperkte liquiditeit komt doordat banken als gevolg van regelgeving minder handelen, en doordat veel beleggers tegelijkertijd hun posities aanpassen naar aanleiding van versoepelende monetaire maatregelen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.